Friday, 5 June 2020

กระทรวงดิจิทัล เข้าร่วมประชุม “Broadband Commission for Sustainable Development 2018” และงาน “Transform Africa Summit 2018”

12 May 2018
338

ผู้ช่วย รมว.ดิจิทัลฯ เข้าร่วมประชุม “Broadband Commission for Sustainable Development 2018” และงาน “Transform Africa Summit 2018”

              ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เข้าร่วมการประชุม “Broadband Commission for Sustainable Development 2018” เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงคิกาลี สาธารณรัฐรวันดา ซึ่งเป็นเวทีการหารือของคณะกรรมการบรอดแบนด์ที่ประกอบด้วยผู้นำจากทั่วทุกภูมิภาค  จำนวน 34 คน ทั้งจากภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม องค์การระหว่างประเทศ และภาคการศึกษา โดยมีเป้าหมายหลักในการหารือเรื่องการขยายโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์สนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะประเด็นแนวทางการลดช่องว่างดิจิทัล เพื่อให้ประชากรจำนวน 3.8 พันล้านคนทั่วโลก เข้าถึงเทคโนโลยีบรอดแบนด์ รวมถึงบริการต่างๆ ทั้งด้านการเงิน การค้าการลงทุน การศึกษา สุขภาพ และการปกครอง ทั้งนี้ สหประชาชาติได้จัดตั้งคณะกรรมการบรอดแบนด์ชุดปัจจุบัน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ของไทย ร่วมเป็นกรรมการด้วยนั้น มีภารกิจหลักในการทำให้ประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

รวมทั้งช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการจ้างงาน การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสร้างการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจด้วยโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์ ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ยังได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Transform Africa Summit 2018 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ซึ่งจัดต่อเนื่องกับการประชุม Broadband Commission ภายใต้หัวข้อหลักในการจัดงาน คือ “Accelerating Africa’s Single Digital Market” โดยมีประธานาธิบดีสาธารณรัฐรวันดา ประธานกลุ่ม Transform Africa Summit เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีผู้นำจากประเทศแอฟริกาเข้าร่วมจำนวนมาก 


Related posts
กระทรวงดิจิทัลฯ แจงข้อเท็จจริง กรณีเผยแพร่เรื่อง พบโรคอุบัติใหม่ในไทย กาฬโรคม้า
กระทรวงดิจิทัลฯ จัดกิจกรรม Share แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม Anti Fake News Center
กระทรวงดิจิทัลฯ สนับสนุนการใช้มาตรการทำงานจากที่บ้าน Work From Home ในช่วงวิกฤติการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
กระทรวงดิจิทัลฯ รวมพลังข้าราชการ พนักงาน ลดปริมาณขยะในองค์กร สานต่อโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
กระทรวงดิจิทัลฯ มีมติให้ ThaiCERT ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ประสานฯ จนกว่าจะจัดตั้ง National CERT แล้วเสร็จ
รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลฯผู้บริหารกรมอุตุฯเฉลิมฉลองอ่านคำปราศรัยเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลกประจำปี 2563
Google+

View My Stats