Friday, 29 May 2020

อาชีพอินเทรนด์ในอีก 10 ปีข้างหน้า

ในโลกปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้นั้น เราจำเป็นต้องรู้จักการปรับตัว ไม่ว่าจะให้เข้ากับสภาพแวดล้อม หรือที่ๆ เราอยู่  อาชีพก็เช่นเดียวกันค่ะ มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการต่อคนในหมู่กว้าง เรามาดูกันว่าอาชีพไดบ้างในอนาคตจะได้รับความนิยมอย่างสูง และเพราะอะไรค่ะ

10-Career

(1) ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ : เดี่ยวนี้วิทยาการล้ำหน้าไปเรื่อยๆ ทำให้ผู้คนมีอายุที่ยืนยาวขึ้นและท่านต้องการผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด ในขณะที่ลูกหลานอาจจะยุ่งๆในยช่วงระหว่างวันผู้ที่เข้ามาดูแลตรงนี้จะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ

(2) ผู้ดูแลรายวัน : ในอีก 10 ปีข้างหน้า เราจะยุ่งมากขึ้นกับการขวนขวายทำงาน และด้วยภาระหน้าที่นี้เอง ทำให้เราไม่สามารถดูแลทุกสิ่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นั่นทำให้เราต้องการตัวช่วยอย่างผู้ที่รับจ้างดูแลรายวัน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ดูแลลูกน้อย หรือในช่วงอนุบาลเองก็ตามที

Programmer

(3) โปรแกรมเมอร์ : เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ปัจจุบันเองกำลังขาดแคลน ถึงแม้จะมีแหล่งงานอยู่มากมาย โปรแกรมเมอร์ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการอยู่ดี ในอนาคตคอมพิวเตอร์จะเข้ามามีบทบาทกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้น ดังนั้นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งๆ จะได้รับความนิยมเพื่อตอบสนองความต้องการในส่วนนี้

(4) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเฟ้นหาพนักงาน : จากข้อก่อนหน้านี้ เราจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการรับสมัคร เทรน และทดสอบพี่เลี้ยงเหล่านั้นให้ได้บุคคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีเพียงพอดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านการเฟ้นหาพนักงาน หรือบริษัทรับสมัครงานจึงจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนั่นเอง

(5) วิศวกรสิ่งแวดล้อม : อย่างที่เราทราบกันดีว่าสิ่งแวดล้อมของเรามีแต่แย่และแย่ลงทุกวัน ดังนั้นรัฐบาลของประเทศต่างๆจึงให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและวิศวกรเฉพาะทางด้านนี้จะได้รับความสนใจและต้องการตัวเป็นพิเศษมากขึ้น

(6) ผู้บริการเน็ตเวิร์ค : ตำแหน่งนี้จะไม่เหมือนกับโปรแกรมเมอร์ซะทีเดียวแต่เขาจะคอยดูแล แก้ปัญหาทั้งเรื่องซอฟท์แวร์ และฮาร์ดแวร์ต่างๆรวมถึงระบบเครือข่ายในองค์กรและความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งปัจจุบันนี้และในอนาคตสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งเปราะบาง และจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย

(7) ผู้ช่วยแพทย์ : ยิ่งมีผู้ป่วยเท่าไหร่ ยิ่งต้องมีแพทย์เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ผู้ช่วยแพทย์เองก็เช่นกัน เพราะนอกจากจะช่วยเหลือแพทย์ได้แล้ว ยังคอยติดตามอาการและดูแลโดยรวมให้กับคนไข้ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่จะคอยอุดช่องว่างระหว่างโรงพยาบาล กับตัวคนไข้อย่างได้ผล

medicine

เป็นไงกันบ้างคะกับอาชีพที่จะขาดแคลนและได้รับความนิยมมากขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้าถ้าเราสังเกตจะพบว่าอาชีพต่างๆเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และสุขภาพ ซึ่งสองอย่างนี้จะเข้ามามีอิทธิพลกับเรามากขึ้นอย่างแน่นอน อาชีพที่คอยดูแลและสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวนี้จึงมีความต้องการมากขึ้นนั่นเอง

source


Google+

View My Stats