Wednesday, 29 January 2020

เน็ตประชารัฐ

กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่หมู่บ้าน “เน็ตประชารัฐ” พบประชาชนกว่า 2.7 ล้านคนเข้าใช้ประโยชน์ค้นหาความรู้สร้างอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน

10 Mar 2018
กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่หมู่บ้าน “เน็ตประชารัฐ” พบประชาชนกว่า 2.7 ล้านคนเข้าใช้ประโยชน์ค้นหาความรู้สร้างอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ติดตามการใช้งานภายหลังติดตั้งโครงข่าย “เน็ตประชารัฐ” พบว่าประชาชนในพื้นที่พึงพอใจและใช้ประโยชน์จริง มีผู้เข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตกว่า 2.7 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนและวัยทำงานใช้ค้นหาข้อมูลในกูเกิลเป็นหลัก ชี้ช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ชุ

กระทรวงดิจิทัลฯ จับมือ มหาดไทย-กศน. เร่งส่งต่อความรู้การใช้ประโยชน์ “เน็ตประชารัฐ” ผลักดันดิจิทัลสอดรับโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

22 Feb 2018
กระทรวงดิจิทัลฯ จับมือ มหาดไทย-กศน. เร่งส่งต่อความรู้การใช้ประโยชน์ “เน็ตประชารัฐ” ผลักดันดิจิทัลบูรณาการเศรษฐกิจและสังคม สอดรับโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”             กระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้าเร่งถ่ายทอดความรู้การใช้ประโยชน์จาก “เน็ตประชารัฐ” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐและการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล” วางกลไกการขับเคลื่อนสอดรับโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”             

กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ จ.จันทบุรี หนุนวิทยากรแกนนำเน็ตประชารัฐ เร่งสร้างความรู้การใช้สื่อดิจิทัล ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน

07 Feb 2018
กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ จ.จันทบุรี หนุนวิทยากรแกนนำเน็ตประชารัฐ เร่งสร้างความรู้การใช้สื่อดิจิทัล ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ นำทีมผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่บ้านคลองน้ำเป็น อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ตรวจเยี่ยมการใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ หนุนวิทยากรแกนนำเน็ตประชารัฐเร่งให้ความรู้ผู้นำชุมชน พร้อมผลักดันคนในพื้นที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน ยกระดับเศรษฐกิจและ

กระทรวงดิจิทัลฯ หนุนวิทยากรแกนนำส่งต่อความรู้การใช้ประโยชน์ “เน็ตประชารัฐ” เดินหน้าถ่ายทอดวิชาสร้าง “จิตอาสาเน็ตประชารัฐ” ทั่วประเทศ

01 Jan 2018
กระทรวงดิจิทัลฯ หนุนวิทยากรแกนนำส่งต่อความรู้การใช้ประโยชน์ “เน็ตประชารัฐ” เดินหน้าถ่ายทอดวิชาสร้าง “จิตอาสาเน็ตประชารัฐ” ทั่วประเทศ กระทรวงดิจิทัลฯ เร่งสร้างความรู้การใช้ประโยชน์จาก “เน็ตประชารัฐ” หนุน “วิทยากรแกนนำ” เริ่มจัดกิจกรรมอบรมส่งต่อความรู้ขยายผลสร้าง “จิตอาสาเน็ตประชารัฐ” ทั่วประเทศ ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)

รองนายกฯ ประจินหนุนกระทรวงดิจิทัลฯ จับมือ 3 กระทรวง บูรณาการสร้างการรับรู้ใช้ “เน็ตประชารัฐ” ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ลดสังคมเหลื่อมล้ำ

22 Nov 2017
รองนายกฯ ประจินหนุนกระทรวงดิจิทัลฯ จับมือ 3 กระทรวง บูรณาการสร้างการรับรู้ใช้ “เน็ตประชารัฐ” ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ลดสังคมเหลื่อมล้ำ พล.อ.อ.ดร.ประจินฯ รองนายกรัฐมนตรี สนับสนุนกระทรวงดิจิทัลฯ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ “เน็ตประชารัฐ” ส่งเสริมการใช้งานของประชาชนในแต่ละพื้นที่ให้เกิดประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ ยกระดับเศรษฐกิจช

รองนายกฯ ประจิน หนุน กระทรวงดิจิทัลฯ จับมือ 3 กระทรวงลงนามบันทึกความร่วมมือการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ

22 Nov 2017
รองนายกฯ ประจิน หนุนกระทรวงดิจิทัลฯ จับมือ 3 กระทรวงลงนามบันทึกความ ร่วมมือการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ โดยพลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ นายกา

กระทรวงดิจิทัลฯ ย้ำ “เน็ตประชารัฐ” เกิดประโยชน์ทุกด้านต่อชุมชน หนุนกลุ่ม “คนกล้าคืนถิ่น” ใช้เป็นช่องทางสร้างเกษตรกรดิจิทัล

24 Aug 2017
กระทรวงดิจิทัลฯ ย้ำ “เน็ตประชารัฐ” เกิดประโยชน์ทุกด้านต่อชุมชน หนุนกลุ่ม “คนกล้าคืนถิ่น” ใช้เป็นช่องทางสร้างเกษตรกรดิจิทัล โดยรมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “เน็ตประชารัฐ” เผยภาคอีสานติดตั้งได้ตามแผน พร้อมสร้างประโยชน์ให้กับคนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม 4 ด้าน ส่งผลดีต่อโครงการ “คนกล้าคืนถิ่น” ทำการเกษตรวิถีใหม่ อบรมหลักสูตรต่างๆ ผ่านโลกออนไลน์ สร้างช่องทางเข้
Google+

View My Stats