Wednesday, 27 May 2020

E-COMMERCE

‘ช้อปปี้’ เผยอินไซต์ ‘นักช้อปชาวไทย’ ถูกใจสิ่งนี้ พบกับ 6 เทรนด์อีคอมเมิร์ซของประเทศไทยที่น่าสนใจในครึ่งแรกของปี 2562

18 Jul 2019
ช้อปปี้ ผู้นำแพลทฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ศึกษาฐานข้อมูลผู้ใช้กว่า 30 ล้านรายในประเทศไทย พร้อมเปิดเผยข้อมูลน่าสนใจในช่วงครึ่งปีแรก โดยภาพรวมแล้วการช้อปปิ้งออนไลน์ได้กลายมาเป็น   บรรทัดฐานใหม่ของการจับจ่ายในวิถีชีวิตประจำวันของคนไทยทั่วประเทศ ด้วยลักษณะของพฤติกรรมการจับจ่ายและ  ความชื่นชอบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของผู้ใช้งานชาวไทย  “ช้อปปี้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในปีที่ผ่านม
Google+

View My Stats