Wednesday, 29 January 2020

IT NEWS

DEPA สนับสนุนคนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดี ส่งแอปฟาร์มแคร์ ดูแลประชาชน ค้นร้านขายยาคุณภาพ มีเภสัชให้คำปรึกษา ใช้ยาให้ตรงโรค

29 Jan 2020
ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางเกือบทุกมิติในสังคม รวมถึงบริการทางด้านสุขภาพ กำลังจะเปลี่ยนภาพจาก การผูกติดกับร้านขายยา เมื่อเกิดอาการ ปวดหัว ตัวร้อน เป็นไข้ ก็จะหาซื้อยาจากร้านขายยาใกล้บ้าน ที่มักพบเพียงเภสัชกรแขวนป้ายและให้ คนเฝ้าร้าน ขายยาตามความเคยชิน โดยที่ไม่มีความรู้อะไรมากนัก ด้วยเหตุนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ในฐานะที่ดำเนิน
Google+

View My Stats