Saturday, 25 January 2020

IT NEWS

ประเทศไทยขึ้นนำ 3 ประเทศในอาเซียน ฟิลิปปินส์เวียดนามและอินโดนีเซีย ในการใช้ซอฟต์แวร์ถูกฏหมายในการดำเนินธุรกิจ

18 Dec 2019
ประเทศไทยขึ้นนำ 3 ประเทศในอาเซียน ฟิลิปปินส์เวียดนามและอินโดนีเซีย โดยไทยหันมาใช้ซอฟต์แวร์ถูกฏหมายในการดำเนินธุรกิจ โดยประเทศไทยนำหน้าฟิลิปปินส์เวียดนามและอินโดนีเซียในแคมเปญรณรงค์ปรับเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์ถูกกฎหมายในการดำเนินธุรกิจ  บีเอสเอ | พันธมิตรซอฟต์แวร์ (บีเอสเอ) รายงานว่าประเทศไทยขึ้นเป็นผู้นำของภูมิภาคสำหรับผลการดำเนินงานอันยอดเยี่ยมในแคมเปญรณรงค์ที่บีเอสเอจัดทำขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อ
Google+

View My Stats