Friday, 3 April 2020

IT NEWS

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผนึกพันธมิตรระดับโลก ยกระดับการเรียนออนไลน์ชูแอปพลิเคชัน “Microsoft Teams” ให้นักศึกษา 2 ล้านคนทั่วประเทศเรียนฟรี

31 Mar 2020
กระทรวง อว. ผนึกพันธมิตร หนุนสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศรับมือโควิด-19 ด้วยนวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ล่าสุดผนึกบนแพลตฟอร์มระดับโลกจากไมโครซอฟท์ให้นักศึกษาไทยทั่วประเทศ 2 ล้านคนใช้ฟรี ด้านหัวเว่ยมอบสิทธิส่วนลดโทรศัพท์มือถือ-แท็บเล็ต 10% สำหรับนักศึกษา พร้อมเดินหน้าหารือค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย จัดโปรโมชั่นโมบายดาต้าราคาย่อมเยา สนับสนุนนักศึกษาเรียนออนไลน์ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว

ถึงเวลาคนไทย รวมพลัง สู้โควิด!!! เฉพาะพื้นที่ต่างจังหวัด ผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ ปริมณฑล ต่างประเทศ ให้แจ้งข้อมูลที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานกรรมการชุมชนในเทศบาล

31 Mar 2020
ถึงเวลาคนไทย รวมพลัง สู้โควิด!!! เฉพาะพื้นที่ต่างจังหวัด  ผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ ปริมณฑล ต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาในหมู่บ้านชุมชนให้แจ้งข้อมูลที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานกรรมการชุมชนในเทศบาล ถ้ามีข้อมูลผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ ปริมณฑล ต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาในหมู่บ้านชุมชน ให้แจ้งข้อมูลที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานกรรมการชุมชนในเทศบาล หรือแจ้ง

กระทรวงดิจิทัลฯ รวมพลังข้าราชการ พนักงาน ลดปริมาณขยะในองค์กร สานต่อโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

25 Mar 2020
กระทรวงดิจิทัลฯ รวมพลังข้าราชการ พนักงาน ลดปริมาณขยะในองค์กร สานต่อโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โดย นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เสริมสร้างความรู้ในเรื่องการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน” ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ในเรื่องการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ของ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบปร

วันนี้ พี่ทวิชชี่ จะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลและลดความเสี่ยงผู้สูงวัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ให้ฟังครับ

17 Mar 2020
วันนี้ พี่ทวิชชี่ จะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลและลดความเสี่ยงผู้สูงวัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ให้ฟังครับ ทำไมผู้สูงอายุถึงเป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเริ่มมีสุขภาพถดถอย ภูมิคุ้มกันของร่างกายน้อยกว่าคนในช่วงอายุอื่น จึงติดเชื้อได้ง่าย โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคไต เบาหวาน มะเร็ง หรือเกิดโรคแทรกซ้อนที่ปอดหรือปอดอักเสบทำให้ขาดอ๊อกซีเจน
Google+

View My Stats