Tuesday, 2 June 2020

เปิดตัวแอปพลิเคชัน “clicknic” ระวังโควิด19 ในหมู่บ้านจัดสรร กทม. เพื่อคัดกรองอาการเบื้องต้นทางวิดีโอคอล

กระทรวงสาธารณสุข เฝ้าระวังโรคโควิด 19 ช่วงผ่อนปรนมาตรการ นำแอปพลิเคชัน clicknic มาใช้ในหมู่บ้านจัดสรรพื้นที่ กทม. คัดกรองอาการเบื้องต้นทางวิดีโอคอล

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค แถลงข่าว ว่า ในช่วงการผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข ยังคงเข้มข้นมาตรการป้องกันควบคุมโรค ภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัด และกทม. เน้นการเฝ้าระวัง ค้นหา โรคไวรัสโควิด 19 ในกลุ่มเสี่ยงและสถานที่เสี่ยง รวมทั้งให้สถานประกอบกิจการ/กิจกรรมที่กลับมาเปิดบริการ ปฏิบัติตามมาตรการและข้อแนะนำของคณะกรรมการ ฯ ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดระลอก 2

สำหรับกรุงเทพมหานคร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคในเขตเมือง (สปคม.) นำแอปพลิเคชัน clicknic มาใช้ในการเฝ้าระวังเชิงรุกกลุ่มประชาชนในหมู่บ้านจัดสรรที่มีจำนวนมาก สามารถวิดีโอคอล (VDO Call) ปรึกษาอาการกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เพื่อคัดกรองอาการเบื้องต้น ไม่ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาล หากพบความเสี่ยงจะแนะนำเข้าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ นอกจากนี้ ได้เร่งค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกใน 4 กลุ่มเสี่ยง คือ

 • กลุ่มสถานที่แออัด ได้แก่ ชุมชนแออัด วัด เรือนจำ
 • กลุ่มหมู่บ้านจัดสรร 
 • กลุ่มเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในคลินิกอบอุ่น 
 • กลุ่มผู้เดินทางทุกระบบ ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ผู้โดยสารสาธารณะ

ผลการคัดกรองค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงและสถานควบคุมโรคแห่งรัฐตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2563 รวม 9,516 ราย แบ่งเป็น กลุ่มเสี่ยงตามอาชีพ 4,820 ราย ได้แก่ ผู้เดินทาง รถรับจ้างสาธารณะ รถรับจ้างบุคคล บุคลากรของรัฐ และอื่น ๆ เช่น ค้าขาย พนักงานบริษัท เกษตรกร นักศึกษา) และกลุ่มสถานที่เสี่ยง 1,152 ราย ได้แก่ ชุมชนคลองเตย เรือนจำ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในคลินิกชุมชนอบอุ่น 2 แห่ง ในวัด (พระ/ผู้ดูแลอาราม และประชาชน) และกลุ่มหมู่บ้านจัดสรร ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19

ส่วนกลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมคัดกรองค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ที่มีจำนวน 8 แห่ง และจัดเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ติดตามดูแลทุกแห่ง ผลการตรวจคัดกรองจำนวน 3,544 คน พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 13 ราย โดยมีกระบวนการคัดกรองผ่าน “คลิกนิก” ซึ่งจะมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

 1.  คัดกรองด้วยแบบประเมิน (Screening Questionnaire)
 2.  VDO Call กับเจ้าหน้าที่
 3. แยกความเสี่ยง ออกเป็น 3 ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ
  3.1 ความเสี่ยงปานกลางและความเสี่ยงต่ำ แนะนำการปฏิบัติตัว
  3.2 ความเสี่ยงสูง ประสานงานเรื่องการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 4. หากพบผลบวกคนไข้จะได้รับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลทันที
 5. การติดตามกรณีกลับมาดูอาการที่บ้านได้ (Self isolation) ด้วยระบบเทเลเมดิซีน

 

อย่างไรก็ตาม “คลิกนิก” แอปพลิเคชัน เปิดให้บริการในระยะแรกสำหรับประชาชนที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 8เมษายน 2563 เป็นต้นไป ในอนาคตกำลังขยายพื้นที่การให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ

โดยผู้สนใจใช้บริการ สามารถ Download Application ได้ที่

สำหรับโรงพยาบาลที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมใช้บริการระบบคัดกรองเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ผ่าน คลิกนิก แอปพลิเคชัน สามารถติดต่อและส่งรายละเอียดได้ทาง Inbox ของ Facebook Page: Clicknic ปัจจุบัน clicknic เปิดบริการตรวจโรคทั่วไปสำหรับเฉพาะกับกลุ่มลูกค้ากรมธรรม์สุขภาพของบริษัทประกันภัยและประกันชีวิต สำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปทาง clicknic เตรียมเปิดให้บริการเร็วๆนี้

Google+

View My Stats