Wednesday, 11 December 2019

ฟรี! มช. ร่วมกับ Thailand Cyber University สกอ. พัฒนาบทเรียนออนไลน์ฟรี MOOC

30 Jul 2019
494

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยกระดับการศึกษาไปอีกขั้น ตอบโจทย์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21!!!! มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับ Thailand Cyber University สกอ. พัฒนาบทเรียนออนไลน์ฟรี MOOC

โดยคณาจารย์ มช. พัฒนาสื่อออนไลน์ กว่า 30 กระบวนวิชา ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Education ติดตามรายละเอียดได้จาก http://mooc.cmu.ac.th/