Friday, 3 April 2020

DEPA หารือผู้แทนคณะทูตออสซี่ เตรียมร่วมมือขับเคลื่อนโลกดิจิทัล

23 Feb 2020
140

20 กุมภาพันธ์ 2563, อาคารดีป้า ลาดพร้าว – ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมด้วย ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร และ ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัล ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียนำโดย คุณ Katherine Twomey (First Secretary, Political and Economic Section) และคณะผู้แทนจากหอการค้าออสเตรเลีย-ไทย นำโดยคุณ Brendan Cunningham (Executive Director) เพื่อร่วมหารือการให้ความร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรเลียในด้านดิจิทัล

โดย ผอ.ใหญ่ดีป้า ได้นำเสนอถึงภารกิจของดีป้าในการส่งเสริมการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ Digital Innovation ของทุกภาคส่วน อีกทั้งได้กล่าวถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ซึ่งดีป้าได้เริ่มต้นโครงการ Thailand Digital Valley เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินหน้าด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประทศ เกิดเป็นแรงดึงดูดให้นักลงทุนต่างประเทศได้เข้ามาลงทุนเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น ASEAN Digital Hub

นอกจากนี้ จากการหารือสามารถต่อยอดเป็นความร่วมมือระหว่างดีป้าและออสเตรเลียได้หลายด้าน โดยทางออสเตรเลียมีผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จพร้อมให้ความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในหลากหลายสาขา ได้แก่ การพัฒนา Smart City ทางออสเตรเลียมีความก้าวหน้าเป็นลำดับต้น ๆ ของโลก ด้าน Startup ที่สามารถเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก Tech Company ที่ประสบความสำเร็จมาจับคู่และทำงานร่วมกับ Startup ของไทย หรือจะเป็นด้าน Cybersecurity ที่ทางรัฐบาลออสเตรเลียให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการเผยแพร่ความรู้และทำให้ประชาชนตระหนักถึงข้อดีและข้อเสียของโลกดิจิทัล การร่วมหารือครั้งนี้จึงเป็นนิมิตหมายอันดีของความร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรเลียในอนาคต

ทั้งนี้ ผู้แทนออสเตรเลียทิ้งท้ายไว้ว่ายินดีให้ความร่วมมือกับดีป้าในการเป็นผู้ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญ ออสเตรเลียในด้านต่างๆ และพร้อมจะสนับสนุนดีป้าในการส่งเสริมภารกิจทุกๆ ด้านในประเทศไทย

Related posts
“ดีป้าใต้บน” จับมือกับ สถาบันดิจิทัลสตาร์ทอัพ และ QueQ สร้าง Social Distancing
“ดีป้า” เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ KORAT Smart City ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
DEPA ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตรวจรับงานก่อสร้างตึกสาขาภาคตะวันออก ตาม พรบ.การจัดจ้างฯ พร้อมให้แนวทางเตรียมแผนสำรองรับมือ COVID-19
DEPA คลอดมาตรการที่สอง ตั้งเป้าช่วย SMEs หาบเร่ แผงลอย เกษตรกร ชุมชน รวมกว่า 7,500 ราย ประยุกต์ใช้ดิจิทัล สู้ภัยเศรษฐกิจ-COVID-19-วิกฤติภัยแล้ง
Work From Home อยู่บ้านหยุดแพร่กระจายเชื้อเริ่มเห็นผล ลดได้ถึงกว่า 40% จะดียิ่งขึ้นถ้าเราร่วมมือกันจนลดได้ถึง 90%
COVID-19 หรือเปล่านะ บางทีก็ไม่แน่ใจ กังวลเป็นบางครั้ง เอะ! หรือเป็นไข้ธรรมดา…ลองสังเกตอาการสักนิด อย่าคิดไปเอง
Google+

View My Stats