Tuesday, 2 June 2020

DES ควง  DEPA ร่วมหารือ บริษัท Microsoft พร้อมพิจารณาจัดตั้ง AI และ IoT lab ในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563, ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ผ่านมา – นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล เลขาฯ รมว.ดีอีเอส, นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงฯ และผู้บริหารกระทรวงฯ รวมถึง ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และนายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า ได้เข้าพบ บริษัท ไมโครซอฟท์ ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ ผู้ผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์อันดับหนึ่งของโลก

สำหรับ บริษัท ไมโครซอฟท์ มีผลิตภัณฑ์และบริการเลื่องชื่อ อย่างคลาวด์แพลตฟอร์ม Azure และ Office 365 รวมถึงระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows โดยครั้งนี้ ได้หารือกับ Mr. Mark Jacobsohn ผู้บริหาร Azure Global ซึ่งเป็นระบบคลาวด์ของไมโครซอฟท์ มีผู้ใช้งานถึง 750 ล้านคน โดยมีศูนย์ data center กว่า 200 แห่งทั่วโลก ครอบคลุม 19 ประเทศ 30 โซน และให้บริการที่เต็มรูปแบบทั้ง Public และ Hybrid Cloud โดยให้ความสำคัญกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ความปลอดภัย การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการเข้าถึงผู้ใช้งานทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

นอกจากนี้ ไมโครซอฟท์ ยังได้นำเสนอโครงการ AI/IoT Insider Lab ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการผลิตและนำสินค้าออกสู่ตลาด ไม่ว่าจะเป็นการหาช่องทางการตลาดและจับคู่ธุรกิจ โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากหลายแขนงวิชาชีพ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติใช้งานได้จริง และร่วมเป็นที่ปรึกษาทางด้านนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ โดยปัจจุบันมีลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการไปแล้วกว่า 300 ราย

โดยการเข้าหารือในครั้งนี้ คณะผู้แทนไทยได้นำเสนอข้อมูลความสำเร็จด้านการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อแสดงการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลและความพร้อมของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ โครงการเมกะโปรเจกต์ Thailand Digital Valley ที่มีระบบ ecosystem ด้านดิจิทัลแบบครบวงจรที่สุดในอาเซียนรอบล้อมด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐาน และเครือข่ายการเชื่อมต่อที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อม 3 สนามบิน ท่าเรือน้ำลึก ศูนย์กลางสถานีเคเบิลอินเทอร์เน็ตใต้ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายมั่นคงไซเบอร์

ทั้งนี้ทาง ไมโครซอฟท์ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของอาเซียน ซึ่งสามารถเป็นประตูสู่ประเทศ CLMV และให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ในการพิจารณาจัดตั้ง AI/IoT lab ในประเทศไทย พร้อมร่วมพัฒนาบุคลากรและอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยให้ความสำคัญ กับการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านทางด้านดิจิทัล

Google+

View My Stats