Wednesday, 27 May 2020

ความสำคัญของการทำตลาดยุค “ดิจิทัล” “มนุษย์ทองคำ” (ใหม่) ในโลกแรงงาน

02 Oct 2016
835

จากรายงานล่าสุดของ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด เว็บไซต์หางานชั้นนำของเอเชีย เกี่ยวกับดีมานด์ในตลาดไทย และทั่วโลกที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นที่ต้องการสูงขึ้นเรื่อย ๆ นั่นคือ”กลุ่มสายงานดิจิทัล” ซึ่งถือได้ว่ากำลังเข้ามีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัลอย่างมีนัยสำคัญ

digital marketing

digital marketing


“นพวรรณ จุลกนิษฐ
” กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด บอกว่า จากยอดผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยที่มีกว่า 38 ล้านคน หรือคิดเป็น 56% ของจำนวนประชากรทั้งหมด ส่งผลให้ธุรกิจไทยหันมาให้ความสำคัญกับการทำตลาดดิจิทัลกันมากยิ่งขึ้น

“สอดรับกับงบฯโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลของไทยในปี2558ที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยมูลค่ารวมกว่า8,084 ล้านบาท โดยเทียบกับปี 2557 ที่มีมูลค่ารวมเพียง 6,115 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าด้วยการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จะส่งผลให้ปี 2559 อาจมีมูลค่าสูงกว่า 9,883 ล้านบาท และอัตราการเติบโตดังกล่าวกำลังมีแนวโน้มสูงเรื่อย ๆ ทุกปี”

“ประกอบกับแผนแม่บทของรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการให้ผู้ประกอบการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงถือเป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งชี้ถึงความต้องการการจ้างแรงงานสายดิจิทัลกันมากขึ้น ซึ่งจากรายงานพบว่านายจ้างมีความต้องการตำแหน่งงานการตลาดดิจิทัลปัจจุบันมากกว่า 5,000 ตำแหน่ง ในขณะที่ผู้สนใจสมัครงานในสายดังกล่าวมีเพียง 700 ตำแหน่งเท่านั้น จึงส่งผลให้ตลาดขาดแคลนตำแหน่งนี้ถึง 85%”

เมื่อเกิดช่องว่างระหว่างดีมานด์และซัพพลายของตลาดค่อนข้างสูง จึงส่งผลให้เกิดช่องว่างโครงสร้างเงินเดือนแรงงานสายการตลาดดิจิทัล ซึ่งมีอัตราสูงกว่าแรงงานสายการตลาดแบบดั้งเดิมถึง 61% โดยแบ่งออกเป็น

หนึ่ง ระดับหัวหน้างาน โดยสายการตลาดดิจิทัลจะเริ่มต้นที่ 48,333-82,142 บาท ส่วนสายการตลาดแบบดั้งเดิมเริ่มต้นที่ 30,000-69,999 บาท

สอง เจ้าหน้าที่ระดับกลาง การตลาดดิจิทัลจะเริ่มต้นที่ 28,188-48,453 บาท ส่วนสายการตลาดแบบดั้งเดิมเริ่มต้นที่ 20,000-44,999 บาท

สาม ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป สายการตลาดดิจิทัลจะเริ่มต้นที่ 19,305-34,887 บาท และสายการตลาดแบบดั้งเดิมเริ่มต้นที่ 16,000-24,999 บาท

จากตัวเลขโครงสร้างเงินเดือนดังกล่าว “นพวรรณ” ชี้ให้เห็นว่า ตำแหน่งงานทางด้านดิจิทัลเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากตลาดมีการเติบโตสูง และมีอัตราฐานเงินเดือนที่สูงกว่างานการตลาดแบบดั้งเดิม แต่อย่างไรก็ตาม อัตราการแข่งขันในสายการนี้เป็นระดับ 10 : 1 อันหมายถึงใน 10 คน อาจมีคุณลักษณะและทักษะที่สอดรับกับสายนี้เพียง 1 คนเท่านั้น

“ดังนั้นคุณลักษณะสำคัญที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการของนายจ้าง ประกอบด้วย สามารถเปิดรับความรู้ใหม่ และพัฒนาตนเองได้ 50% ทำงานเป็นทีม 50% และมีความกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้ 45% นอกจากนี้ ผู้สมัครงานยังต้องมีทักษะที่จำเป็นด้วย โดยทักษะที่นายจ้างต้องการคือ ทักษะด้านการสื่อสาร 62% ทักษะด้านภาษา 62% และทักษะเฉพาะในสายอาชีพ 54%”

“ส่วนผู้ประกอบการในปัจจุบันที่ต้องการรับบุคลากรสายงานนี้ หากต้องรักษาพนักงานควรให้โอกาสและความก้าวหน้าทางสายงานชัดเจน และมีอัตราเงินเดือนที่เหมาะสม หรือหากต้องการพัฒนาพนักงานสายการตลาดแบบดั้งเดิม สามารถส่งพนักงานตำแหน่งงานแบบการตลาดดั้งเดิมไปอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถทางด้านนี้ และหากรับนักศึกษาจบใหม่ควรใช้วิธีทดสอบนอกจากการสัมภาษณ์ โดยการให้โจทย์เพื่อทำลองทำจริง และพิสูจน์ความสามารถก่อนรับเข้าทำงาน”

“เนื่องจากคนหางานในสายนี้มีน้อยมากเมื่อเทียบกับสายงานที่ Popular อีกทั้งจำนวนสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรเฉพาะทางรองรับมีจำนวนน้อยดังนั้นเมื่อการผลิตบุคลากรมีน้อยจึงส่งผลต่อการแย่งตัวกันจนทำให้เกิดการแข่งขันของตลาดแรงงานดิจิทัลสูงขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นไปได้ยากที่จะรักษาคนไว้ เพราะอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกเขาเติบโตคือการเป็นเสมือนพนักงานพาร์ตไทม์ ซึ่งเขาสามารถมีช่องทางการทำงานที่มากกว่า 1 ตำแหน่ง”

นอกจากนี้ “นพวรรณ” ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ไม่เพียงแต่ความต้องการตำแหน่งงานดิจิทัลในประเทศไทยจะเพิ่มสูงขึ้น ในเอเชียและระดับโลกต่างก็เกิดภาวะการขาดแคลนในส่วนดังกล่าวด้วยเช่นกัน เพราะเราต้องยอมรับว่าการตลาดในยุคดิจิทัลกำลังมีความสำคัญ และมีแนวโน้มการเติบโตทั่วโลก

“ยกตัวอย่างตำแหน่งงานเฉพาะสายอาชีพดิจิทัลที่กำลังเป็นที่สนใจทั่วโลกอย่างตำแหน่งงาน UserExperienceDesigner ผู้มีบทบาทสำคัญต่อการออกแบบเว็บไซต์ให้มีปุ่มคลิกที่หาง่าย เพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างแบรนด์ให้กับผู้เข้าเว็บไซต์ได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งในตำแหน่งนี้สำหรับประเทศไทยถือว่าหายากมาก อย่างของจ๊อบส์ ดีบี ยังต้องจ้างงานตำแหน่งนี้มาจากต่างประเทศ โดยเราจะทำสัญญาจ้างเป็นโปรเจ็กต์เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามและคล่องตัวมากขึ้น”

“นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งงานอื่นๆที่หายากเช่นSearch Engine Optimization (SEO) ผู้ที่จะทำให้เว็บไซต์อยู่ในตำแหน่ง Top ของการค้นหาผ่านเสิร์ชเอ็นจิ้นด้วยคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ข้อมูล เนื้อหา บทความ สินค้าและบริการรวมไปถึงคนเขียน Mobile Application ก็มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นที่รู้จัก และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอีกทางหนึ่งเช่นเดียวกัน”

Mobile Application

Mobile Application

“สิ่งเหล่านี้ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งทั้งด้านการผลิตบุคลากรในสายงานดิจิทัลรวมถึงการรีครูตคนที่หาได้ยากและการรักษาคนให้อยู่กับองค์กรให้นานที่สุดเพราะนี่คือฟันเฟืองสำคัญ หรือเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์ทองคำ ที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิทัล และการตลาดออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด”

อันนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลกให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งต่อไปในอนาคต

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.jobdbs.com และ http://www.prachachat.net/


Google+

View My Stats