Monday, 24 February 2020

e-Tax Invoice & Receipt ช่วยให้การทำงานเกี่ยวกับระบบภาษีสำหรับองค์กรของคุณง่ายแค่ปลายนิ้วคลิก

e-Tax Invoice & Receipt ช่วยให้การทำงานเกี่ยวกับระบบภาษีสำหรับองค์กรของคุณง่ายแค่ปลายนิ้วคลิก

หลายๆ คนอาจจะเคยได้ยินถึงเรื่อง e-Tax Invoice & Receipt กันมาบ้างไม่มากก็น้อย วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ e-Tax Invoice & Receipt ว่ามันคืออะไรและมันน่าสนใจอย่างไร ทำไมถึงต้องหันมาใช้ e-Tax Invoice & Receipt กันในระบบธุรกิจ

e-Tax Invoice & Receipt คืออะไร

ก่อนอื่นเราต้องไปทำความรู้จักกับ e-Tax Invoice & Receipt กันก่อนว่ามันคืออะไร e-Tax Invoice & Receipt หรือที่เรียกกันง่ายๆ ก็คือ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งก็ไม่ต่างกับใบกำกับภาษีและใบรับเงินปกติ เพียงแต่เปลี่ยนมาอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงการสร้างลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) อีกด้วย

e-Tax มีประโยชน์อะไร

นอกจากจะช่วยลดเวลาในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารในรูปแบบของกระดาษแล้ว e-Tax Invoice & e-Receipt ยังช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารที่จะต้องส่งให้ลูกค้า เพราะสามารถส่งผ่านอีเมลได้เลย ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว ลดต้นทุนในการดำเนินงาน และเอกสารนั้นก็สามารถใช้งานได้เหมือนกับใบกำกับภาษีและใบรับเงินในรูปแบบของกระดาษทุกอย่าง

ทั้งนี้ระบบ e-Tax Invoice & Receipt ไม่เพียงแต่ช่วยลดเวลา ค่าใช้จ่าย และต้นทุนในการทำธุรกิจแล้ว การทำ e-Tax Invoice & Receipt ยังได้รับการยกเว้นการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง, ยกเว้นการตรวจสอบยืนยันใบกำกับภาษีกับผู้ประกอบการในขั้นตอนแรก และยังสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ส่งข้อมูลมีตัวตนจริง เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับคู่ค้าว่ากำลังทำธุรกิจกับบุคคลที่มีตัวตนจริงๆ เนื่องจากต้องมีการลงลายมือชื่อดิจิทัลด้วยตนเอง เพื่อยืนยันตัวบุคคลผู้ส่งข้อมูลและยืนยันว่าเอกสารนั้นไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงและแก้ไข


Google+

View My Stats