Monday, 25 May 2020

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมเสวนางาน eLogistics Summit 2019

30 Nov 2019
180

นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมเสวนางาน eLogistics Summit 2019  โดยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โดยนายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมการเสวนางาน eLogistics Summit 2019 ในหัวข้อ The Essential of Modern Logistics Legislation Should We Aware

ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ภายใต้ความร่วมมือกันกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ในงานเสวนาหัวข้อดังกล่าว นายภุชพงค์ฯ ได้กล่าวถึงระบบ e-Commerce ว่าเป็นระบบการค้าขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ที่มีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันมีผลกระทบต่อธุรกิจของภาคเอกชนบางประเภทและส่งผลกระทบต่อบุคลากรอย่างเห็นได้ชัด เช่น ธุรกิจประเภทธนาคารที่ต้องมีการปรับตัวและบุคลากรต้องปรับเปลี่ยนทักษะการทำงานเพื่อให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลง

และยังกล่าวต่อถึงว่า แม้ขณะนี้รัฐจะมี พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับใช้ในการดูแลเรื่องการค้าขายทางออนไลน์และการดูแลสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลแล้ว แต่สิ่งสำคัญของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด คือ คนใช้ต้องตระหนักรู้ถึงเรื่อง Digital Literacy ตระหนักรู้ถึงการใช้สื่อที่ถูกต้อง รู้เท่าทันในเรื่องพวกนี้ให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงวัย และการทำธุรกิจ e- Commerce ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกัน

นอกจากนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ และหน่วยงานในสังกัด ได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนโครงการกิจกรรมให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ e- Commerce ได้แก่

  • 1) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดให้บริการด้าน Logistics และ e-Commerce รายใหญ่ของประเทศ
  • 2) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช. มีโครงการ Village e-Commerce เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน e-Commerce กับคนในชุมชนศูนย์ดิจิทัลชุมชน และ
  • 3) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ e-Commerce มากกว่า 500 ราย และเพิ่มช่องทางการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ Thaiemarket.com

รวมถึง หากมีการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว สามารถแจ้งมาที่ สายด่วน 1111 หรือ สายด่วน 1212 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti Fake News Center)


Related posts
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แถลงด่วน 2 ภารกิจศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
ดีอีเอส โชว์ผลการทำงานร่วมกันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม และศปอส.ตร. ปูพรมค้น 9 จุดปล่อยเฟคนิวส์ท้าทาย พ.ร.ก. ฉุกเฉิน
กระทรวงดิจิทัลฯ จัดกิจกรรม Share แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม Anti Fake News Center
บังคับใช้แล้ว! PDPA คือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฟรี Download! กฎหมายดิจิทัล และพ.ร.บ.ด้านคอมพิวเตอร์และโลกดิจิทัลอีกมากมาย
กระทรวงดิจิทัลฯ ให้ต้อนรับคณะผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์และสำนักข่าวเวียดนาม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม Anti Fake News Center
Google+

View My Stats