Saturday, 7 December 2019

เปิดลงทะเบียน งาน Google for Thailand 2019

Google ประเทศไทย รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศให้ทราบว่า งาน Google for Thailand สำหรับปีนี้จะจัดขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 และขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเข้าร่วมงานของเราในครั้งนี้

Google for Thailand เป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่งของ Google ประเทศไทย ภายในงานจะมีการนำเสนอโครงการริเริ่มที่สำคัญต่าง ๆ ของ Google รวมทั้งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ และการดำเนินงานร่วมกับพันธมิตร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนคนไทยทุกคน ให้เข้าถึงข้อมูลดิจิทัลและโอกาสบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้แนวคิด “Leave No Thai Behind

เราเชื่อว่าการที่ประเทศไทยมีการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นับเป็นองค์ประกอบสำคัญของสังคมที่มีความเท่าเทียม ส่งผลให้เกิดโอกาสที่จะช่วยยกระดับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัลที่แข็งแกร่งจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจไทยและผลักดันประเทศให้มีอนาคตที่ก้าวไกลยิ่งขึ้น

 

Google for Thailand ถือเป็นโอกาสพิเศษ ที่ท่านจะได้รับฟังปาฐกถาจากผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ ผู้บริหาร Google และพันธมิตรของเรา เกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อร่วมกันลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีในประเทศไทย

 

  • พฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562
  • 13.00 น.  เริ่มลงทะเบียน
  • 14.00 น.  เริ่มงาน
  • 16.00 น.  จบงาน

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่  : Google for Thailand


Google+

View My Stats