Friday, 5 June 2020

IDC คาดการณ์ว่ายอดขายสมาร์ทโฟนปีหน้าจะลดลงทั่วโลก

09 Dec 2015
501

IDC บริษัทวิจัยทางการตลาดชื่อดังคาดการณ์ว่า ตลาดสมาร์ทโฟนจะเริ่มเติบโตน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์เป็นครั้งแรกในปีหน้า และคาดว่าจำนวนสมาร์ตโฟนที่จะจำหน่ายได้ทั่วโลกจะลดลงเหลืออยู่ประมาณ 1,430 ล้านเครื่อง หรือน้อยกว่าปี 2015 อยู่ที่ 42 ล้านเครื่อง และตลาดสมาร์ตโฟนจะเป็นเช่นนี้ต่อไปจนถึงปี 2019

Smartphone

Smartphone

logo-dailytech-new-thailand

ทั้งนี้ ทาง dailytech คาดการณ์ว่ายอดขายสมาร์ทโฟนปีหน้าจะลดลงทั่วโลก โดยแนะนำให้บริษัทที่ใช้กลยุทธ์ในการขายหรือเรียกลูกค้า คงต้องปรับตัวและนำกลยุทธ์ใหม่ที่สามารถตอบสนองและสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้า GEN ใหม่ๆ เช่น GEN Y เป็นตัน


Google+

View My Stats