Tuesday, 2 June 2020

K2 คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไรบ้าง?

28 Jan 2020
473

K2 เป็นซอฟท์แวร์ที่ผสานการจัดการกระบวนการ (Business Process), เชื่อมโยงบุคลากรในองค์กร (Collaborate), และเชื่อมต่อระบบต่างๆ (Data Integration) เข้าด้วยกัน โดยที่สามารถใช้งานผ่าน smart phone ได้ ช่วยลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นและเพิ่มความคล่องตัวให้กับองค์กร

K2 สามารถถูกนำไปใช้ได้ในหลายๆ ส่วนภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น การจัดซื้อจัดจ้าง, การติดตามสินทรัพย์, การขอสวัสดิการพนักงาน, การขออนุมัติในเรื่องต่างๆ เช่น งบประมาณ, ส่วนลด เป็นต้น

ทำไมต้อง K2 ?

 • เป็นซอฟท์แวร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก
 • อยู่เมืองไทยมาไม่ต่ำกว่า 15 ปี
 • มีฐานลูกค้าในเมืองไทยมากกว่า 200 ราย
 • มีการเปิดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องในเมืองไทยและสอนโดยผู้สอนชาวไทย
 • มีเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ทและผู้เชี่ยวชาญประจำอยู่เมืองไทย
 • มีโซลูชั่นพร้อมใช้หลากหลาย รองรับหลายแผนกในหลายธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวทางธุรกิจของเมืองไทย

คุณสมบัติของ K2 ?

K2 SMARTFORMS

1. ใช้สร้าง e-form ผ่านทางเว็บบราวเซอร์โดยการ drag-and-drop (ใช้งานได้แบบ Responsive)

2. สร้างฟอร์มครั้งเดียว สามารถนำไปใช้ใหม่ได้ทุกที่

3. เชื่อมต่อกับระบบ Line of Business (ERP, HRMS) ต่างๆ ได้

4. สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ก่อนนำเข้าข้อมูลได้ (เช่น ห้ามว่าง, ต้องกรอกข้อมูลให้ครบ เป็นต้น)

5. สามารถใช้งานได้ในทุกบราวเซอร์ทุกอุปกรณ์

K2 WORKFLOWS

1. สร้างกระบวนการให้เข้าใจง่ายโดยการสร้าง workflow ผ่านการลากวาง (drag-and-drop)

2. เชื่อมต่อกับระบบ Line of Business (ERP, HRMS) ต่างๆ ได้

3. กำหนดผู้รับผิดชอบงานได้อย่างยืดหยุ่น เช่น ตามผังองค์กร, ตามกลุ่มผู้ทำงาน เป็นต้น

4. กำหนดเวลาแจ้งเตือน (Remind) ในกรณีที่ใช้เวลาเกินกว่าที่กำหนด

K2 SMARTOBJECTS

1. เชื่อมต่อกับระบบชั้นนำต่างๆ ได้อย่างแนบแน่น โดยที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรม

2. สร้างการเชื่อมต่อที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

3. ลดการบันทึกและเก็บข้อมูลซ้ำซ้อน

4. นำข้อมูลที่ทำการเชื่อมต่อออกมารายงานต่อยอดได้โดยง่าย

K2 REPORTS

1. มีรายงานในการตรวจสอบงานคงค้างของเราหรือของทีม

2. ใช้งานหรือตรวจสอบงานผ่านทาง smart device ได้

3. ตรวจสอบสถานะคำร้องต่างๆ ในระบบ ซึ่งสามารถดูได้ในรูปแบบกราฟฟิค

4. ตรวจสอบปัญหาคอขวดของกระบวนการหรือปริมาณงานคงค้าง

5. รองรับข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน

ประโยชน์ของ K2 ?

1) ลดการทำงานด้วยฟอร์มกระดาษ
การใช้งานฟอร์มที่เป็นกระดาษทำให้ดำเนินการต่างๆ ได้ช้า

2) ลดการทำงานแบบ Manual
ลดข้อผิดพลาด, ต้นทุนแอบแฝง, ความไม่มีประสิทธิภาพ

3) ลดการผิด Compliance
ทุกๆ คำร้องวิ่งเข้าผ่านระบบ ทำให้ลดการเกิดการผิดพลาดที่อาจจะทำให้ผิดข้อกำหนดต่างๆ

4) เพิ่ม Productivity ให้กับองค์กร
ด้วย automated process เจ้าหน้าที่ก็จะมีเวลาในการพัฒนาด้านอื่นๆให้กับองค์กรมากขึ้น

5) เพิ่มความเชื่อมโยงในระบบต่างๆ
ระบบต่างๆ จะมีความเชื่อมโยงกัน ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องทำการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน

6) เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า
สามารถตรวจสอบสถานะคำร้องได้ตลอดเวลา หรือยื่นคำร้องออนไลน์

K2 ถูกเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง?

องค์กรชั้นนำในเมืองไทยหลายแห่งมีการนำ K2 ไปประยุกต์ใช้ในมุมที่หลากหลาย ตั้งแต่ฝ่ายขายและการตลาด เช่น ระบบขออนุมัติใบเสนอราคาออนไลน์ ระบบบริการลูกค้าออนไลน์ ขออนุมัติ Marketing Campaign ไปจนถึงฝ่ายบัญชี การเงิน เช่น การขออนุมัติ/โอนย้าย งบประมาณ, ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ โดยที่สามารถเข้าถึงการใช้งานทุกระบบผ่านทาง smart device และเชื่อมต่อไปยังระบบ ERP

K2 กับอุตสาหกรรมต่างๆที่นำไปใช้งาน

 • K2 for OPERATION & ENGINEER : งานในส่วนของการจัดการ operation และส่วนฝ่าย engineer ไม่ว่าจะเป็นทีมซ่อมบำรุง ทีมดูแลหลังการขายนั้นจะต้องยุ่งกับขั้นตอนเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลายๆ ขั้นตอนนั้นก็เกี่ยวเนื่องไปจนถึง การตรวจสอบคุณภาพ ความปลอดภัยของพนักงาน
 • K2 for PURCHASING : การบริหารการจัดซื้อยุคใหม่ให้คล่องตัว สามารถช่วยให้องค์กรมีผลกำไรที่เพิ่มขึ้นได้ ลดค่าใช้จ่ายและข้อผิดพลาดจากการสั่งซื้อ K2 สามารถเข้าไปช่วยร้อยเรียงให้เรื่องของการจัดซื้อ ตั้งแต่ขออนุมัติซื้อ ไปจนถึงรับสินค้า
 • K2 for FINANCE & ACCOUNTING : สิ่งที่สำคัญที่สุดของฝ่ายการเงินและบัญชีก็คือทุกอย่างจะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ ในองค์กรสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้และโปร่งใส การนำ K2 มาช่วยจัดเรียงดำเนินการกระบวนการต่างๆ ในเรื่องของการเงิน การบัญชี
 • K2 for SALES & MARKETING : ฝ่ายขาย และการตลาด ต้องการความคล่องตัวและรวดเร็วเพื่อตอบสนองกับการแข่งขันที่สูงขึ้นในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นการตอบคำถามต่างๆ ของลูกค้า เช่น ส่วนลด, แก้แบบ, ประเมินราคา ฝ่ายขายต้องสามารถส่งคำร้องหรือตรวจสอบได้ทุกที่ทุกเวลา
 • K2 for HUMAN RESOURCES : ความท้าทายของแผนกทรัพยากรบุคคลก็คือ การที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลต้องทำการบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น สวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาล, เบิกเงินล่วงเวลา, การไปฝึกอบรม ซึ่ง K2 จะเข้าไปช่วยให้เรื่องต่างๆ ง่ายขึ้น 

ทั้งนี้ K2 เป็นแพลตฟอร์มกระบวนการจัดการระบบอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถจัดกระบวนการทำงานได้แบบบูรณาการในภารกิจสำคัญๆ และช่วยขยายขอบเขตการทำงานของแผนกต่างๆ ออกไปได้อย่างรวดเร็วทั่วทั้งองค์กร

Google+

View My Stats