Tuesday, 2 June 2020

กสิกรไทย ปรับกลยุทธ์หาพันธมิตรไทย-เทศรับยุคดิจิทัล

กสิกรไทย ปรับกลยุทธ์หาพันธมิตรไทย-เทศรับยุคดิจิทัล โดยธนาคารกสิกรไทย ปรับกลยุทธ์รับยุคดิจิทัล และฟินเทคเติบโต เดินหน้าหาพันธมิตรทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าที่หันมาใช้โมบายอินเทอร์เน็ต มากขึ้น

นายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า บริษัทได้ปรับกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งลูกค้าบุคคล และลูกค้าผู้ประกอบการ ซึ่งลูกค้าบุคคล มีทางเลือกในการใช้บริการด้านดิจิทัล ไลฟ์สไตล์มากขึ้น เห็นได้จากตัวเลขการใช้โมบายอินเทอร์เน็ต (mobile internet) มากกว่าจำนวนประชากร หมายถึงประชากร 1 คนมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือมากกว่า 1 เครื่องทั้งนี้ธนาคารจึงปรับกลยุทธ์เพื่อสร้างความแตกต่าง ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ การเป็นธนาคารแห่งแรกที่ได้ให้บริการบัตรเครดิต ธนาคารบนโทรศัพท์มือถือแห่งแรกของไทย ผ่านบริการธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ K-Mobile Banking นอกจากจะเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีแล้ว ยังเป็นผู้นำในตลาดจากจำนวนผู้ใช้ Mobile Banking เป็นอันดับหนึ่งของประเทศอีกด้วย

นายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

ส่วนลูกค้าผู้ประกอบการ ธนาคารได้พัฒนาระบบใหม่ๆ รวมถึงสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีต่างๆ กับพันธมิตรและผู้เล่นรายใหม่ (FinTech) เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย เช่น ปัจจุบันลูกค้าของธนาคารสามารถซื้อขายเงินทุกสกุลในอาเซียนได้ และสามารถโอนเงินหลากหลายสกุลถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านธนาคาร ตัวแทนหลายธนาคาร ทำให้สามารถลดระยะเวลาการชำระเงิน ลดค่าใช้จ่าย และลดต้นทุนในการดำเนินงานได้นอกจากนี้ยังได้ให้บริการหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee หรือ LG) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลูกค้าธุรกิจออกหนังสือค้ำประกันและต่ออายุผ่านระบบออนไลน์ ได้ 24 ชั่วโมง 7 วัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพไม่พลาดโอกาสทางธุรกิจ และช่วยลดต้นทุนทั้งด้านเวลาและค่าใช้จ่ายทั้งนี้นายพิพิธ กล่าวอีกว่า จากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของตัวเลขการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน กับ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี นั้นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และตัวเลขการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ (FDI) เองมีมูลค่าเทียบเท่ากับตัวเลขของนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในสหรัฐอเมริกานั้น เป็นปัจจัยที่สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ไม่สามารถมองข้ามได้ โดยธนาคารก็ได้เตรียมพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจระหว่างประเทศดังกล่าว ด้วยการเข้าไปตั้งสาขาและสำนักงานตัวแทน การจับมือพันธมิตรทั้งรัฐและเอกชนในต่างประเทศกว่า 70 ราย เพื่อนำเอาดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆ มาตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจในแต่ละประเทศอีกด้วย
 


Related posts
DEPA นำทีมผู้บริหารดิจิทัลสตาร์ทอัพเข้าพบนายกรัฐมนตรี
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ DEPA นำดิจิทัลสตาร์ทอัพโชว์เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพต่อนายกรัฐมนตรี ชี้อำนวยความสะดวกด้านบริการทางการแพทย์แก่ประชาชน พร้อมติดปีกวงการสาธารณสุขไทย
เปิดสถิติใหม่! Ant Financial และคู่แข่งอย่าง Tencent ครองตลาดการชำระเงินผ่านมือถือได้กว่า 90%
การเตรียมความพร้อมประเทศไทยเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR)
ความสำคัญของ AI ในปัจจุบัน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้า 3 เสาหลัก ด้านเศษฐกิจ สังคม และ ความมั่นคงดิจิทัล
Google+

View My Stats