Saturday, 22 February 2020

LINE Creators Market แจ้งเปลี่ยนแปลงการแสดงสติกเกอร์ในหมวดหมู่ “ชื่อคน” ใหม่

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน  เนื่องจากการแสดงรายชื่อครีเอเตอร์สติกเกอร์ใหม่ในขณะนี้ บางครั้งจะมีสติกเกอร์ชื่อคนแสดงอยู่เป็นจำนวนมากจนเต็มหน้าจอและมีผลต่อการแสดงครีเอเตอร์สติกเกอร์อื่นๆ ทำให้ครีเอเตอร์และผู้ใช้จำนวนมากได้แสดงความคิดเห็นว่าต้องการให้เราปรับปรุงการแสดงรายชื่อสติกเกอร์ใหม่เพื่อแก้ปัญหานี้

เราจึงได้เปลี่ยนแปลงการแสดงสติกเกอร์ในหมวดหมู่ “ชื่อคน” ให้ไม่แสดงที่รายชื่อครีเอเตอร์สติกเกอร์ใหม่ที่ร้านสติกเกอร์ในแอพ LINE และที่เว็บไซต์ LINE STORE นับตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
โดยผู้ใช้สามารถดูสติกเกอร์ชื่อคนได้ที่ หมวดหมู่ “ชื่อคน” หรือใช้ฟังก์ชันค้นหา

ครีเอเตอร์ที่จะยื่นคำขอให้พิจารณาสติกเกอร์ชุดใหม่ที่มีชื่อคนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จะต้องเลือกหมวดหมู่ “ชื่อคน” สำหรับสติกเกอร์ชุดนั้น
หากทีมงานที่ทำการพิจารณาพบสติกเกอร์ที่มีชื่อคนแต่ไม่ได้เลือกหมวดหมู่เอาไว้ หรือเลือกหมวดหมู่อื่นๆ เราจะเปลี่ยนหมวดหมู่เป็น “ชื่อคน” หรือปฏิเสธสติกเกอร์ชุดนั้น

ส่วนสติกเกอร์ชื่อคนที่อยู่ระหว่างการจำหน่ายหรืออยู่ในขั้นตอนการพิจารณา ทีมงานจะเปลี่ยนหมวดหมู่เป็น “ชื่อคน” ไปตามลำดับ
สำหรับสติกเกอร์ที่ไม่มีชื่อคนแต่ถูกกำหนดให้อยู่ในหมวดหมู่ “ชื่อคน” ด้วยความผิดพลาด ทีมงานใคร่ขอความร่วมมือให้ครีเอเตอร์แก้ไขเป็นหมวดหมู่ที่ถูกต้องด้วยตัวของท่านเอง

ทีมงาน LINE Creators Market ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากครีเอเตอร์ทุกท่าน เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นบริการที่เป็นประโยชน์และใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ทราบและขอความร่วมมือจากครีเอเตอร์ทุกท่าน

LINE Creators Market: http://creator.line.me/


Google+

View My Stats