Saturday, 22 February 2020

LINE ปฏิเสธตรวจกรองข้อความสนทนา ยันเนื้อหาของผู้ใช้มีการเข้ารหัส

01 Nov 2016
623

LINE ปฏิเสธตรวจกรองข้อความสนทนา  ยันเนื้อหาของผู้ใช้มีการเข้ารหัส โดยทางบริษัทไม่สามารถอ่านได้ แนะรัฐบาลไทยทำตามกฎหมายระหว่างประเทศ หากขอข้อมูลแชทหมิ่นสถาบันฯ

line

สำนักข่าวดีพีเอซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในประเทศเยอรมนี รายงานเมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม ระบุว่า บริษัทเจ้าของแอพพลิเคชั่น ไลน์ ในญี่ปุ่น ชี้แจงกับดีพีเอว่า ไลน์ไม่ได้เฝ้าตรวจหรือปิดกั้นเนื้อหาของผู้ใช้ในประเทศไทยโดยเมื่อวันศุกร์ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า รัฐบาลไทยได้หารือกับผู้บริหารของไลน์ ทางบริษัทตกลงที่จะจัดตั้งคณะทำงานชุดพิเศษเพื่อจับตาข้อความสนทนาของผู้ใช้ แล้วแจ้งให้รัฐบาลทราบเมื่อพบเนื้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

“เราไม่ตรวจกรองหรือปิดกั้นเนื้อหาของผู้ใช้ ข้อความสนทนาของผู้ใช้มีการเข้ารหัส ทางบริษัทไลน์ไม่สามารถเปิดดูได้” ผู้แทนของไลน์ส่งถ้อยแถลงถึงดีพีเอ

ไลน์ยังบอกด้วยว่า ทางการไทยต้องร้องขอผ่านช่องทางการทูต เช่น สถานทูตไทยในญี่ปุ่น หรือสถานทูตญี่ปุ่นในไทย และดำเนินขั้นตอนตามกฎหมายระหว่างประเทศ

“เราขอให้ทางการไทยติดต่อขอข้อมูลผู้ใช้ โดยทำเรื่องอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางการทูต เราได้แนะนำเรื่องนี้ให้ทางการไทยทราบแล้ว” ไลน์ชี้แจง

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลไทยยังขอความร่วมมือจากยักษ์ใหญ่อินเทอร์เน็ต กูเกิล และยูทูบ บริษัทในเครือ ขอให้ถอดเว็บไซต์และคลิปวิดีโอที่ถูกมองว่าละเมิดกฎหมายอาญามาตรา 112 ด้วย 






Google+

View My Stats