Wednesday, 27 May 2020

รมว.ดิจิทัลฯ ระดมหน่วยงานเกี่ยวข้อง Workshop เร่งเครื่อง Big Data กลไกขับเคลื่อนประเทศ

22 Feb 2018
331

 รมว.ดิจิทัลฯ ระดมหน่วยงานเกี่ยวข้อง Workshop เร่งเครื่อง Big Data กลไกขับเคลื่อนประเทศโดยดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับการจัดทำ Big Data

โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงดิจิทัลฯ และหน่วยงานในสังกัดฯ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงบประมาณ สำนักงาน ก.พ.ร. เนคเทค เป็นต้น เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีข้อมูลในรูปแบบ Big Data​ และอื่นๆ​ มหาศาล ที่สามารถนำเอาข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอด เพื่อเป็นประโยชน์​ใน​ 3 ลักษณะ​ คือ

  • (1) Descriptive หรือข้อมูลที่มีอยู่นั้น มีอะไรอยู่บ้าง
  • (2) Predictive ข้อมูลนั้นสามารถคาดการณ์อะไรได้บ้าง
  • (3) Prescriptive ที่ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จะบอกว่าอะไรบ้างที่ควรทำ

อย่างไรก็ตาม แม้ข้อมูลของบางหน่วย งานจะไม่สามารถวิเคราะห์ได้ทั้ง 3 รูปแบบ แต่แม้ทำได้เพียงบางระดับ​ในเวลานี้​ ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการทำ Big Data ที่หากทำให้ได้มาตรฐาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ก็จะเกิดประโยชน์มหาศาล และต้องคำนึงไม่ให้เกิดผลกระทบ หรือต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลของข้อมูล (Data Governance) และทำให้ข้อมูลนั้นปลอดภัยเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบในการทำงาน​

โดยวันที่ 2 มีนาคมนี้ จะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งใหญ่ที่ทุกหน่วยงานจะมาหารือกันเป็นครั้งแรกของประเทศ นับเป็นก้าวสำคัญของ big change ที่ประเทศไทยจะเป็น Thailand 4.0 เต็มรูปแบบ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม


Related posts
กระทรวงดิจิทัลฯ แจงข้อเท็จจริง กรณีเผยแพร่เรื่อง พบโรคอุบัติใหม่ในไทย กาฬโรคม้า
กระทรวงดิจิทัลฯ จัดกิจกรรม Share แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม Anti Fake News Center
กระทรวงดิจิทัลฯ สนับสนุนการใช้มาตรการทำงานจากที่บ้าน Work From Home ในช่วงวิกฤติการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
กระทรวงดิจิทัลฯ รวมพลังข้าราชการ พนักงาน ลดปริมาณขยะในองค์กร สานต่อโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
กระทรวงดิจิทัลฯ มีมติให้ ThaiCERT ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ประสานฯ จนกว่าจะจัดตั้ง National CERT แล้วเสร็จ
รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลฯผู้บริหารกรมอุตุฯเฉลิมฉลองอ่านคำปราศรัยเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลกประจำปี 2563
Google+

View My Stats