Friday, 20 September 2019

เออาร์ไอที ร่วมแสดงความยินดีกับเยาวชนไทย คว้ารางวัลรองแชมป์ Excel บนเวทีโลก

15 Aug 2019
267

เออาร์ไอที ร่วมแสดงความยินดีกับเยาวชนไทย คว้ารางวัลรองแชมป์ Excel บนเวทีโลก โดย บริษัท เออาร์ไอที จำกัด  ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการจัดงานและคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยไปแข่งขันบนเวที Microsoft Office Specialist World Championship 2019

ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติธัช เข็มสม (น้องทัช) นักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปแข่งขันแข่งขัน และสามารถคว้ารางวัลรองรองชนะเลิศอันดับ 1 โปรแกรม Microsoft Excel จากเวที Microsoft Office Specialist World Championship 2019 ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 – วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกามาได้สำเร็จ

ซึ่งนับเป็นกิจกรรมการแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนเยาวชนไทยให้มีทักษะความสามารถด้านไอที สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยให้เทียบเท่าระดับสากล  


Google+

View My Stats