Wednesday, 27 May 2020

กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดตัวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA Privacy for All

13 Oct 2019
240

กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดตัวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA Privacy for All ดึงพันธมิตรมีส่วนร่วมในกฎหมายฉบับนี้ โดยนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาแนะนำกฎหมายและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล “PDPA Privacy for All” ภายใต้ธีมงาน “คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดูแลทุกภาคส่วน ก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมที่มั่นคง ทันสมัย ทั่วถึงและเท่าทัน”

โดยมีนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนพันธมิตรผู้ให้การสนับสนุน บรรดานักธุรกิจ ห้างร้าน เอกชน และผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 1,200 คน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562

โดย รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้ มีผู้คนให้ความสำคัญเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทต่างๆ เชื่อทุกคนมีความปรารถนาดีที่ไม่อยากจะทำผิดกฎหมาย เพราะเรื่องนี้มีผลกระทบกับความเข้าใจกับภาคธุกิจและประชาชน ซึ่งเป็นมิติใหม่ที่กำลังจะดำเนินการกัน แม้กระทั่งข้อมูลภาครัฐก็ต้องปรับตัวเช่นกัน ซึ่งทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ ถือเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ เพราะรู้ว่าเทรนด์ของสังคมจะเป็นรูปแบบใด มีจำนวน 70% ของ Datadriven Platforms (การทำงานภายใต้การตัดสินใจด้วยข้อมูล) ซึ่งจะเชื่อมโยงการทำงานของ Big Data ด้วย

ทั้งนี้ อยากให้เกิดความสบายใจว่า กระทรวงฯ จะเดินหน้าเรื่องนี้กันอย่างแน่นอน โดยจะทำให้รอบคอบ พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ขณะเดียวกันก็อยากให้เปิดใจกว้างรับฟังข้อมูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งคำนึงถึงประโยชน์จากการเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล อยากได้ข้อมูลและพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้อง ธุรกิจจะต้องปรับตัวอย่างไรในอนาคต มีข้อมูลเริ่มต้น เรื่องของ EGovernment  โดยอยากให้คิดว่า กฎหมายฉบับนี้ เป็นของทุกคน และจะได้ใช้กฎหมายฉบับนี้ไปด้วยกัน คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมต้อนรับนักลงทุนใหม่ๆ โดยเฉพาะภาคธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล


Related posts
กระทรวงดิจิทัลฯ แจงข้อเท็จจริง กรณีเผยแพร่เรื่อง พบโรคอุบัติใหม่ในไทย กาฬโรคม้า
กระทรวงดิจิทัลฯ จัดกิจกรรม Share แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม Anti Fake News Center
กระทรวงดิจิทัลฯ สนับสนุนการใช้มาตรการทำงานจากที่บ้าน Work From Home ในช่วงวิกฤติการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
กระทรวงดิจิทัลฯ รวมพลังข้าราชการ พนักงาน ลดปริมาณขยะในองค์กร สานต่อโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
กระทรวงดิจิทัลฯ มีมติให้ ThaiCERT ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ประสานฯ จนกว่าจะจัดตั้ง National CERT แล้วเสร็จ
รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลฯผู้บริหารกรมอุตุฯเฉลิมฉลองอ่านคำปราศรัยเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลกประจำปี 2563
Google+

View My Stats