Wednesday, 27 May 2020

กระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวปาฐกถาในงาน Power of data Privacy in a connected world

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวปาฐกถาในงาน “Power of data : Privacy in a connected world” ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 จัดโดยหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

ซึ่ง รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวว่า ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลไปมากแล้ว แต่จะยังพัฒนาจุดกระจายสัญญาณให้ครอบคลุมชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลอย่างต่อเนื่อง โดยจะส่งเสริมให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีเพิ่มมากขึ้น กระทรวงฯ จะส่งเสริมให้คนรู้จัก “เกษตรดิจิทัล” เมื่อใช้งานดิจิทัลมากขึ้น ข้อมูลที่ส่งต่อกันก็จะมากขึ้นไปด้วย

ดังนั้น รัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก Big Data โดยเริ่มจาก “ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว” เพื่อให้ได้วางแผนจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันภาคเอกชนก็ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า&บริการ และประชาชนก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างคุ้มค่า

สำหรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เพิ่งมีผลบังคับใช้ ภาคเอกชนส่วนใหญ่จะกังวลเรื่องการโอนข้อมูลข้ามประเทศ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้สามารถทำได้ แต่มีขั้นตอนและการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล กระทรวงฯ จะจัดทำคู่มือและหลักเกณฑ์สำหรับแต่ละกลุ่มธุรกิจ รวมทั้งเร่งออกกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กฎหมาย Cyber Security จะช่วยวางแนวทางในการป้องกันและดูแลความมั่นคงปลอดภัยให้กับโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศที่สำคัญอีกด้วย


Related posts
กระทรวงดิจิทัลฯ แจงข้อเท็จจริง กรณีเผยแพร่เรื่อง พบโรคอุบัติใหม่ในไทย กาฬโรคม้า
กระทรวงดิจิทัลฯ จัดกิจกรรม Share แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม Anti Fake News Center
กระทรวงดิจิทัลฯ สนับสนุนการใช้มาตรการทำงานจากที่บ้าน Work From Home ในช่วงวิกฤติการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
กระทรวงดิจิทัลฯ รวมพลังข้าราชการ พนักงาน ลดปริมาณขยะในองค์กร สานต่อโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
กระทรวงดิจิทัลฯ มีมติให้ ThaiCERT ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ประสานฯ จนกว่าจะจัดตั้ง National CERT แล้วเสร็จ
รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลฯผู้บริหารกรมอุตุฯเฉลิมฉลองอ่านคำปราศรัยเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลกประจำปี 2563
Google+

View My Stats