Wednesday, 27 May 2020

ปตท.เปิดตัวสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า พร้อมเพิ่มเป็น 20 แห่งภายในปีหน้า

ปตท.กางแผนสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า รับนโยบายรัฐ โดยระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ทำให้ภาคเอกชนตื่นตัวในเรื่องนี้ โดยเฉพาะ ปตท. ได้วางแผนตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เพิ่มเป็น 20 แห่งภายในปีหน้า(2560) สอดรับนโยบายภาครัฐ และกระตุ้นความต้องการภายในประเทศ

PTT-EV-STATION

ทั้งนี้ ปัจจุบัน ปตท.มีสถานีชาร์จไฟฟ้า 4 แห่ง และมีเป้าหมายจะเพิ่มเป็น 6 แห่งภายในปีนี้ และเพิ่มอีก 14 แห่งเป็น 20 แห่งภายในปี 2560 ซึ่งรูปแบบของสถานีชาร์จไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน 4 แห่งนั้นมีค่าดำเนินการหัวจ่ายรวมติดตั้งราว 3-5 ล้านบาท/แห่งPTT-EV-STATION-01

โดยแต่ละแห่งมี 2 หัวจ่าย ได้แก่

  • สถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบรวดเร็ว (Quick Charge) จะใช้เวลาชาร์จราว 30-40 นาที สามารถชาร์จได้ราว 80% ของความจุ และ
  • การอัดประจุไฟฟ้าแบบธรรมดา (Normal Charge) จะใช้เวลาชาร์จราว 8 ชั่วโมง สามารถชาร์จได้เต็ม 100% ของความจุ

PTT-EV-STATION-03

PTT-EV-STATION-02

โดยในส่วนของสถานีชาร์จไฟฟ้าอีก 2 แห่งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ก็จะมีทั้ง 2 รูปแบบเช่นกัน แต่สำหรับอีก 14 แห่งในปีหน้านั้นจะมีหัวจ่ายแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดเป็นหลัก ขณะที่ในอนาคต ปตท.ยังมีแผนที่จะพัฒนาเครื่องชาร์จเองในอนาคตด้วย


Google+

View My Stats