Thursday, 21 November 2019

กระทรวงคมนาคมและการสื่อสารกาตาร์ จัดงาน Qatar Information Technology Exhibition and Conference (QITCOM 2019) ครั้งที่ 5

15 Oct 2019
83

กระทรวงคมนาคมและการสื่อสารกาตาร์ จัดงาน Qatar Information Technology Exhibition and Conference (QITCOM 2019) ครั้งที่ 5

กระทรวงคมนาคมและการสื่อสารกาตาร์ จัดงาน Qatar Information Technology Exhibition and Conference (QITCOM 2019) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์

โดยงานดังกล่าวมีกิจกรรม 2 ส่วน ได้แก่

  1. การประชุมและการเสวนา
  2. การจัดนิทรรศการ

รายละเอียด QITCOM 2019


Google+

View My Stats