Wednesday, 29 January 2020

Qlik Sense Enterprise : ดูเรื่องราวทั้งหมดที่อยู่ภายในข้อมูลของคุณ

Qlik Sense คือแพลตฟอร์มการวิเคราะห์แบบเห็นภาพรุ่นใหม่ที่จะช่วยให้ทุกคนเห็นเรื่องราวทั้งหมดที่อยู่ภายในข้อมูลของตน แพลตฟอร์มนี้จะสนับสนุนแนวความคิดของการใช้งาน BI เต็มรูปแบบ

รวมทั้งการสร้างภาพแบบบริการตัวเอง แอปและแดชบอร์ดของการวิเคราะห์ตามข้อแนะนำ การวิเคราะห์แบบฝัง และการรายงาน ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้กรอบงานที่มีการควบคุม ซึ่งมีความสามารถในการปรับขนาดและความน่าเชื่อถือด้านไอทีสำหรับองค์กร

Qlik Sense สร้างขึ้นจาก QIX Associative Data Indexing Engine ซึ่งเป็นเทคโนโลยีรุ่นที่สองที่ได้รับการพิสูจน์และได้รับการจดสิทธิบัตรของ Qlik แบบจำลองการเชื่อมโยงของ Qlik

เพื่อช่วยให้ผู้คนสามารถตรวจสอบการเชื่อมโยงที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อมูลของตน ในแหล่งข้อมูลทั้งหมด เพื่อดูเรื่องราวทั้งหมดแทนที่จะเป็นเพียงมุมมองบางส่วนที่นำเสนอโดยเครื่องมือแบบสอบถามหรือตามลำดับชั้น Qlik Sense จะนำการวิเคราะห์ไปสู่ประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นระดับใหม่ เพื่อให้ทุกคนในธุรกิจของคุณได้รับทราบข้อมูลและมีความสามารถในการทำงานและตอบสนองได้เร็วขึ้น


Google+

View My Stats