Saturday, 22 February 2020

QlikView 12 : รากฐานแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่ง

QlikView 12 มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้าง QlikView ซึ่งเป็นโซลูชั่นการค้นพบข้อมูลที่เป็นผู้นำตลาดโดยผ่านการรับรองแล้ว QlikView 12 ช่วยเสริมแนวทางของแพลตฟอร์มที่มีเอกลักษณ์ในการวิเคราะห์แบบเห็นภาพด้วยการนาเสนอ QlikView สู่ QIX Assembler Data Indexing Engine (โปรแกรม QIX) อันทันสมัยที่ขับเคลื่อน Qlik Sense® และ Qlik® Analytics Platform จากการนำเสนอแฟ้มรวมผลงานของผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบในโปรแกรมเดียวกัน

จึงสามารถนำเสนอความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่างผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น และมั่นใจได้ว่าการลงทุนในอนาคตที่ทำในโปรแกรม QIX จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า QlikView และ Qlik Sense

QlikView 12 ยังมอบสิทธิประโยชน์อื่นๆ รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลได้ดีขึ้นผ่านขีดความสามารถที่รองรับการสัมผัสบนโทรศัพท์มือถือที่ได้รับการพัฒนา ตลอดจนตัวเลือกด้านความปลอดภัยและการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้เรายังนำเสนอตัวเชื่อม RESTful API และข้อเสนอการบริการแบบ Data-as-a-Service ของ Qlik Qlik® DataMarket


Google+

View My Stats