Saturday, 22 February 2020

SAP เปิดตัว SAP Leonardo Center ตอบโจทย์การทำ Digital Transformation

SAP เปิดตัว SAP Leonardo Center ในสิงคโปร์ ระบบ Platform ที่รวม IoT, AI, Big Data และ Blockchain เข้าไว้ด้วยกัน

หวังเป็นฐานในการผลักดันให้เหล่าองค์กรในเอเชียแปซิฟิกได้นำเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ๆ อย่าง Design Thinking, Internet of Things (IoT), Machine Learning, Blockchain, Big Data & Analytics และ Data Intelligence บน SAP Cloud Platform ไปใช้งาน 

เพื่อตอบโจทย์การทำ Digital Transformation อย่างครบวงจร ทาง SAP จึงได้ประกาศเปิดตัว SAP Leonardo บริการ Cloud ล่าสุดที่ได้รวมเอาเทคโนโลยี Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Big Data และ Blockchain เอาไว้ที่เดียว เพื่อให้องค์กรต่างๆ สามารถนำไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

SAP Leonardo Center ในสิงคโปร์นี้จะจัดแสดงเทคโนโลยีต่างๆ และความเป็นไปได้ที่เหล่าภาคธุรกิจและองค์กรจะสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้งานได้ เพื่อตอบรับต่อวิสัยทัศน์ในการช่วยพากลุ่มลูกค้าองค์กรให้ก้าวข้ามการทำ Digital Transformation ไปสู่การเป็น Intelligent Enterprise ที่มีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วนได้แก่ Intelligent Suite, Intelligent Technologies และ Digital Platform 

 

 

นอกเหนือไปจากการนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาผสานรวมกันแล้ว ทาง SAP ยังได้ผนวกรวมระบบ Design Thinking เข้ามาให้ ทำให้การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถเกิดขึ้นได้ครบถ้วนทุกภาพภายในระบบเดียว และสามารถรับส่งข้อมูลระหว่างเทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ทำให้การสร้าง Prototype ของเทคโนโลยีเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เป็นแนวทางที่ตอบโจทย์ได้ทั้งเชิงธุรกิจและการพัฒนาซอฟต์แวร์ไปพร้อมๆ กัน

ชื่อ SAP Leonardo นี้ถูกตั้งขึ้นตาม Leonardo Da Vinci ผู้ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของเทคโนโลยีปัจจุบันมากมาย ซึ่ง SAP ก็หวังว่าระบบ SAP Leonardo เองก็จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับธุรกิจทุกขนาดในปัจจุบัน โดยSAP ตั้งเป้าว่าศูนย์ SAP Leonardo Center แห่งนี้จะช่วยให้เหล่าลูกค้าในเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่นจำนวนกว่า 70,000 รายกลายเป็น Intelligent Enterprise ให้ได้ภายในปี 2022

The SAP Leonardo Digital Innovation System Explained!

 

ทั้งนี้ SAP Leonardo Center แห่งล่าสุดในสิงคโปร์นี้ถือเป็นแล็บแห่งที่ 4 ที่ SAP เปิดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น

Credit: SAP


Google+

View My Stats