Wednesday, 27 May 2020

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ หารือแนวทางสร้างความร่วมมือด้านดิจิทัลกับเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐสิงคโปร์

13 Oct 2019
190

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้การต้อนรับ นายเควิน ฉ็อก (H.E. Mr. Kevin Cheok) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562

โดย รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ฯ ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่างกัน ได้แก่ การปรับปรุงบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงดิจิทัลฯ กับกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ให้มีความเป็นปัจจุบันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน

นอกจากนี้ ยังได้หารือประเด็นของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การแลกเปลี่ยนข้อมูล/แนวทางในการจัดการข่าวปลอม และ Data Center รวมถึงโครงการ National Digital Trade Platform เป็นต้น

ทั้งนี้ รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ได้ให้ความมั่นใจว่า พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยมีมาตรฐานสากลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและไม่ขัดขวางการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนสิงคโปร์ในประเทศไทยอย่างแน่นอน โดยทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนาน พร้อมยินดีส่งเสริมความร่วมมือในทุกด้านโดยเฉพาะด้านดิจิทัล


Related posts
กระทรวงดิจิทัลฯ แจงข้อเท็จจริง กรณีเผยแพร่เรื่อง พบโรคอุบัติใหม่ในไทย กาฬโรคม้า
กระทรวงดิจิทัลฯ จัดกิจกรรม Share แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม Anti Fake News Center
กระทรวงดิจิทัลฯ สนับสนุนการใช้มาตรการทำงานจากที่บ้าน Work From Home ในช่วงวิกฤติการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
กระทรวงดิจิทัลฯ รวมพลังข้าราชการ พนักงาน ลดปริมาณขยะในองค์กร สานต่อโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
กระทรวงดิจิทัลฯ มีมติให้ ThaiCERT ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ประสานฯ จนกว่าจะจัดตั้ง National CERT แล้วเสร็จ
รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลฯผู้บริหารกรมอุตุฯเฉลิมฉลองอ่านคำปราศรัยเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลกประจำปี 2563
Google+

View My Stats