Wednesday, 29 January 2020

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ หารือแนวทางสร้างความร่วมมือด้านดิจิทัลกับเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐสิงคโปร์

13 Oct 2019
126

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้การต้อนรับ นายเควิน ฉ็อก (H.E. Mr. Kevin Cheok) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562

โดย รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ฯ ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่างกัน ได้แก่ การปรับปรุงบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงดิจิทัลฯ กับกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ให้มีความเป็นปัจจุบันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน

นอกจากนี้ ยังได้หารือประเด็นของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การแลกเปลี่ยนข้อมูล/แนวทางในการจัดการข่าวปลอม และ Data Center รวมถึงโครงการ National Digital Trade Platform เป็นต้น

ทั้งนี้ รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ได้ให้ความมั่นใจว่า พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยมีมาตรฐานสากลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและไม่ขัดขวางการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนสิงคโปร์ในประเทศไทยอย่างแน่นอน โดยทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนาน พร้อมยินดีส่งเสริมความร่วมมือในทุกด้านโดยเฉพาะด้านดิจิทัล


Related posts
กระทรวงดิจิทัลฯ ผนึกกำลัง “ดีป้า” ลุยต่อร่วมเจรจาบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่โลก จัดตั้งไทยแลนด์ ดิจิทัล วัลเลย์
กระทรวงดิจิทัลฯ หนุน CAT และ TOT ร่วมประมูล 5G เร่งสร้างโครงข่ายเทคโนโลยี 5G เป็นกลไกรองรับการลงทุน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ นำคณะผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง เข้าศึกษาดูงาน ณ Krungthai Innovation Lab
กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ จัดประชุมความร่วมมือการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2/2562
กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล กระตุ้นทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต
กระทรวงดิจิทัลฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา
Google+

View My Stats