Tuesday, 12 November 2019

รัฐมนตรีดิจิทัล เปิดงาน Thailand Cybersecurity 2019

21 Jun 2019
266

รัฐมนตรีดิจิทัล เปิดงาน Thailand Cybersecurity 2019 จัดยิ่งใหญ่โดย ETDA จับมือ 2 องค์กรชั้นนำระดับโลก “RSA® Conference และ CYBERTECH” ระดมกูรูด้านซีเคียวริตี้ ร่วมเวทีสัมมนาอัปเดตและแชร์เทรนด์ใหม่ๆ

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานเปิดงาน Thailand Cybersecurity 2019  จัดโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผนึกอาร์เอสเอ คอนเฟอเรนซ์ (RSA® Conference) และไซเบอร์เทค โกลบอล อีเวนต์ (CYBERTECH Global Events) 2 องค์กรอีเวนต์ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ระดับโลก ร่วมจัดงาน “Thailand Cybersecurity 2019” มหกรรมนิทรรศการและการประชุมระดับสากล

ภายใต้แนวคิด Cybersecurity Digital Transformation ให้คนไทยพร้อมรับ-ปรับตัวสู่ดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย ด้วยเวทีสัมมนาผู้เชี่ยวชาญมาอัปเดตและแชร์เทรนด์ไซเบอร์ซิเคียวริตี้ใหม่ๆ ชมนวัตกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัย และเปิดโต๊ะให้เจรจาธุรกิจด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์เซ็นทรัลพลาซา (ลาดพร้าว)  


Google+

View My Stats