Friday, 3 April 2020

กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดงานสัมมนาวิชาการ Thammasat – Nava Nakorn Smart City : Knowledge Sharing Session

17 Feb 2020
129

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ Thammasat – Nava Nakorn Smart City : Knowledge Sharing Session

โดยมี รศ.เกศินี วิทูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้แทนจาก Harvard University และบริษัทเอกชนที่ร่วมโครงการฯ ให้การต้อนรับและร่วมฟังบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับโครงการ Thammasat – Nava Nakorn Smart City เป็นความร่วมมือระหว่าง ธรรมศาสตร์ กับ Harvard University และบริษัทเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน มุ่งสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พื้นที่รังสิต-นวนคร ให้เป็น Smart City เพื่อเป็นต้นแบบของประเทศไทย

หลังจากนี้ธรรมศาสตร์จะประสานความร่วมมือไปยังรัฐบาล เชิญรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องและเห็นความสำคัญโครงการนี้มาพูดคุยกัน เพื่อประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง โดยคาดว่าต้นแบบจะแล้วเสร็จภายในกลางปี 2563

Related posts
กระทรวงดิจิทัลฯ สนับสนุนการใช้มาตรการทำงานจากที่บ้าน Work From Home ในช่วงวิกฤติการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
กระทรวงดิจิทัลฯ รวมพลังข้าราชการ พนักงาน ลดปริมาณขยะในองค์กร สานต่อโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
กระทรวงดิจิทัลฯ มีมติให้ ThaiCERT ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ประสานฯ จนกว่าจะจัดตั้ง National CERT แล้วเสร็จ
รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลฯผู้บริหารกรมอุตุฯเฉลิมฉลองอ่านคำปราศรัยเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลกประจำปี 2563
กระทรวงดิจิทัลฯ ผนึกกำลัง “ดีป้า” ลุยต่อร่วมเจรจาบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่โลก จัดตั้งไทยแลนด์ ดิจิทัล วัลเลย์
กระทรวงดิจิทัลฯ หนุน CAT และ TOT ร่วมประมูล 5G เร่งสร้างโครงข่ายเทคโนโลยี 5G เป็นกลไกรองรับการลงทุน
Google+

View My Stats