Friday, 13 December 2019

30 ความสามารถของ Therefore Software การจัดการงานเอกสาร

ในปี 2019 ทุกองค์กรต้องการก้าวขึ้นมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงกระบวนการด้านการจัดการเอกสารในองค์กรแบบครบวงจร โดยการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาเสริมประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่ง 1 ในนั้นคือ การนำTherefore Software การจัดการงานเอกสาร มาใช้กับองค์กร

วันนี้ทาง Dailytech.in.th ขอนำเสนอ 30 ความสามารถ หรือ Features ของ Therefore Software การจัดการงานเอกสาร 

1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
2. ความสามารถในการรองรับเอกสารไม่จำกัดจำนวน
3. สามารถสร้างดัชนีกำกับเอกสารได้ไม่จำกัดจำนวน
4. ผู้ใช้สามารถออกแบบฟอร์มดัชนีกำกับเอกสารเพื่อใช้ในการค้นหาได้เองตามต้องการ
5. สามารถสร้างแบบฟอร์มดัชนีกำกับเอกสารทั้งรูปแบบ Text Field, Number Field, Money Field , Date Field, Check Box, Drop Down List และ Keyword ได้
6. สามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน(User access) เพื่อกำหนดการใช้งานในระดับ Folder, Sub folder และดัชนีกำกับเอกสารได้
7. สามารถบันทึกเอกสารที่จัดเก็บเป็นไฟล์ PDF, TIFF, JPEG, BMP, Microsoft Office 2010, 2013, 2016(Word, Excel, PowerPoint)ได้
8. สามารถนำเข้าแฟ้มภาพหรือข้อมูลพร้อมดัชนีกำกับเอกสาร ด้วย XML ไฟล์ หรือ Text ไฟล์ได้ี
9. สามารถใช้เงื่อนไข AND, OR, TO, >, >=, <, <=, *, EMPTY, NOT EMPTY เพื่อช่วยในการสืบค้นเอกสารได้
10. สามารถจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมด้วยวิธี Drag & Drop ได้
11. สามารถจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมด้วยการคลิ๊กเมาส์ขวาที่ไฟล์ได้
12. รองรับการแสดงผล CAD Drawings(.DWG)
13. สามารถสแกนเอกสารและอ่านบาร์โค้ดจากภาพเอกสารภายใน 1 ภาพได้ไม่จำกัดจำนวนบาร์โค้ด, สามารถแปลงภาพเป็นข้อความ(OCR ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์และตัวเลข)และนำไปทำเป็นดัชนีกำกับเอกสารได้(Capture Client จำนวน 1 จุด)
14. สามารถค้นหาเอกสารจากเครื่องลูกข่ายได้
15. สามารถค้นหาเอกสารจากโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เช่น Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome และ Safari ได้
16. สามารถค้นหาคำหรือข้อความ(Full Text Search)จากเอกสารได้้
17. สามารถใช้เอกสารที่จัดเก็บส่งอีเมล์ได้ทันที(Microsoft Outlook 2010, 2013 หรือ 2016)
18. สามารถทำเครื่องหมายบนไฟล์ภาพเอกสาร .Tiff เช่น การเพิ่มข้อความ การปิดข้อความบางส่วน การเน้นตัวอักษร
19. สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอื่นเพื่อใช้ในการสร้างดัชนี
20. สามารถจัดเก็บเอกสารแนบเป็นไฟล์ที่แตกต่างและเหมือนกันได้โดยไม่จำกัดจำนวนเอกสารแนบ
21. สนับสนุนการทำงานร่วมกับไฟล์มาตรฐาน บนสภาพแวดล้อม Microsoft Windows โดยสามารถทำงานกับไฟล์ที่เกิดจากการสร้างด้วยโปรแกรมที่ติดตั้งใช้งานในคอมพิวเตอร์ทั้งรูปภาพและเอกสาร
22. ติดตั้งใช้งานในเครื่องแม่ข่ายที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2008 R2(SP1), 2012, 2012 R2 หรือ 2016
23. โปรแกรมสามารถทำงานบนฐานข้อมูล Microsoft SQL Server Express Edition 2008 R2 หรือ Microsoft SQL Server 2008, 2012, 2014 หรือ 2016
24. สามารถกำหนดผู้ใช้งานจาก Windows Active Directory หรือ Local Windows ได้
25. ติดตั้งใช้งานในคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7(SP1), 8.1, 10
26. สามารถจัดเก็บเอกสารด้วยวิธีเข้ารหัส(Encrypt) เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลจากบุคคลภายนอก
27. สนับสนุนการทำงานร่วมกับสแกนเนอร์ความเร็วสูงที่มีไดรเวอร์มาตรฐาน ISIS และ TWAIN
28. สามารถบันทึกคุณสมบัติของเอกสารโดยอัตโนมัติ เช่นผู้สร้าง ผู้แก้ไขล่าสุด วันที่สร้าง และวันที่แก้ไขล่าสุด เป็นต้น
29. สามารถแก้ไขเอกสารด้วยการสแกน การแนบไฟล์ และมีเวอร์ชั่นของเอกสารในแต่ละครั้งที่มีการแก้ไข
30. ลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ 5 ชื่อผู้ใช้งาน
สุดท้ายนี้คือเทคโนโลยีพื้นฐานที่ทุก ๆ ธุรกิจนั้นต้องมีเพื่อเตรียมปรับตัวเข้าสู่ยุค Digital แต่หลายธุรกิจในไทยเองก็ยังไม่พร้อม นั่นก็คือการทำ Document Management และก้าวสู่การจัดการเอกสารแบบ Paperless ภายในธุรกิจ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเข้าถึงและใช้งานเอกสาร, การตอบโจทย์ด้านการทำ Compliance และ Audit ได้อย่างรวดเร็วง่ายดาย ไปจนถึงความคุ้มค่าในระยะยาวด้วยการลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสารแบบกระดาษลงไปTherefore Software จึงเป็นอีกโซลูชันหนึ่งของการทำ Document Management สำหรับทั้งธุรกิจขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และองค์กรขนาดใหญ่แยกขาดจากกัน โดยแต่ละโซลูชันนั้นก็มีราคาและความสามารถที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้ธุรกิจต่าง ๆ นั้นมีทางเลือกในการใช้งานโซลูชันด้านการจัดการเอกสารที่เหมาะสมต่อความต้องการและงบประมาณของตนเอง
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://th.canon/business/there_fore/


Google+

View My Stats