Tuesday, 2 June 2020

Top5 บริษัทที่ครอบครองสิทธิบัตรมากที่สุดในโลก

สิทธิบัตร หรือ Patent ตามคำนิยามของ กรมทรัพย์สินทางปัญญา บอกว่า คือหนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด เป็นสิทธิพิเศษที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้า จำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ทางองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization) หรือ WIPO บอกว่า สิทธิบัตรคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ประดิษฐ์คิดค้นที่มีเทคโนโลยีก้าวล้ำและประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง โดยทำให้มั่นใจว่า ผู้ประดิษฐ์จะสามารถควบคุมดูแลการใช้สิ่งประดิษฐ์ของพวกเขาในเชิงพาณิชย์ได้

อันดับ 1 ของโลกคือ Samsung Electronics 

ส่องผู้ครองสิทธิบัตรที่ยัง active อยู่ทั่วโลก ใครถือครองไว้มากที่สุด ได้แก่ Samsung Electronics โดยมีจำนวน 76,638 รายการ มากกว่าอันดับสองคือ International Business Machines หรือ IBM เกือบ 2 เท่า โดย Samsung มีการเปิดตัว Samsung Research เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ด้วยการให้ความสำคัญกับงานหลักในด้าน AI, Data Intelligence, Robotics และ Security และบริษัท ยังมีศูนย์ R & D ทั่วโลก 22 แห่ง ด้วยพนักงานกว่า 20,000 คน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มนวัตกรรมภายในที่เรียกว่า Samsung NEXT ซึ่งทำงานเกี่ยวกับ AR/VR, IoT, Blockchain และ Machine Learning นับเป็นองค์กรที่ใช้จ่ายด้าน R & D รายใหญ่ที่สุดที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ ด้วยเงิน 16,060 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปีงบประมาณก่อนหน้านี้

อันดับ 2 ของโลกคือ IBM

แม้จากสถิติ ณ 2 มกราคม 2563 ทาง IBM จะเป็นรอง Samsung ในเรื่องการถือครองในระดับโลก แต่ในสหรัฐฯ บ้านเกิด IBM ก็ยืนหนึ่ง ครองตำแหน่งผู้นำด้านสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 27 โดยปี 2562 ที่ผ่านมา IBM ได้รับสิทธิบัตรถึง 9,262 รายการ มากกว่าปี 2561 ที่ได้รับ 9,100 รายการ อยู่ 2% เรียกได้ว่า เป็นอีกองค์กรที่ผ่านร้อนผ่านหนาวในหลายยุคเทคโนโลยี ซึ่งปีที่ผ่านมา สิทธิบ้ตรของ IBM มีหลากหลาย ทั้ง AI, Blockchain, Cloud Computing, Quantum Somputing และ Security

อันดับ 3 ของโลกคือ Canon

Canon ก็ครองอันดับ 1 ในด้านสิทธิบัตรที่ญี่ปุ่นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ติดต่อกัน ด้วยการดำเนินงานที่เปิดรับนวัตกรรม ภายใต้ธุรกิจหลัก 4 ด้านคือ Commercial Printing, Network Cameras, Medical และ Industrial Equipment โดยจัดสรร 8-9% ของยอดขายสุทธิเพื่อการวิจัยและพัฒนา

อันดับ 4 ของโลกคือ General Electric Company

General Electric Company ได้ถือครองครองสิทธิบัตรมากที่สุดในโลกอันดับ 5 โดยบริษัทเจเนอรัลอิเล็กทริก (General Electric Company) หรือ จีอี (GE) เป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติ สัญชาติอเมริกันในสเกอเนคเทอดี รัฐนิวยอร์ก และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองแฟร์ฟีลด์ รัฐคอนเนตทิคัต ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทบริหารงาน 4 ส่วน อันได้แก่ จีอีเอเนอจี, จีอีเทคโนโลยีอินฟราสตรักเจอร์, จีอีแคปิตอล


อันดับ 5 คือ Microsoft

Microsoft เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นในเรื่อง R & D ในด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ และแพลตฟอร์มมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ซึ่งเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง AR/VR, Blockchain, AI, Machine Learning และ Quantum Computing ก็คือส่วนหนึ่งของการพัฒนา และงบด้านการวิจัยและพัฒนาของที่นี่ก็สูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยอยู่ที่ประมาณ 13% ของรายรับแต่ละปี ซึ่งในปี 2562 อยู่ที่ 16,870 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ที่นี่ยังรับบริษัทต่าง ๆ เข้ามาจำนวนมาก โดยนับตั้งแต่ปี 2557 มีถึง 73 บริษัทแล้ว

ที่มา https://www.ificlaims.com/rankings-global-assets-2019.htm

Google+

View My Stats