Wednesday, 13 November 2019

TOWS Matrix คืออะไร

09 Sep 2019
273

ในปัจจุบันเชื่อว่าคงไม่มีใครไม่รู้จัก SWOT เพราะนี่คือเครื่องมือพื้นฐานในการประเมินสถานการณ์ภายในและภายนอกองค์กร แต่หลายคนกลับไม่รู้จัก TOWS Matrix ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ต่อเนื่องจาก SWOT เวลาเราวิเคราะห์ SWOT เราจะพิจารณาถึงจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม (Threat)ที่เกิดขึ้น

ซึ่งเป็นการประเมินสถานการณ์ภายในและภายนอกองค์กรให้รู้สถานการณ์ที่แท้ก่อนทำการรบ  เหมือนที่นักการทหารจีนซุนหวู่บอกไว้เมื่อ 5 พันปีก่อนว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง”  แต่หลังจากการวิเคราะห์ SWOT เสร็จ หลายคนกลับงงๆ ต่อว่า  แล้วไง แล้วอย่างไรต่อ  รู้จุดแข็ง จุดอ่อน  รู้โอกาส ภัยคุกคามแล้วควรทำอย่างไรต่อไป TOWS Matrix จึงเป็นคำตอบ โดยจะบอกถึงกลยุทธ์ที่ต้องดำเนินการต่อจากวิเคราะห์ SWOT

TOWS Matrix คืออะไร

  • TOWS Matrixนั้นมีที่มาจากคำว่า SWOT ที่กลับหัว ซึ่งเป็นการนำ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่ได้จากกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในขององค์กร (SWOT Analysis) มาทำการจับคู่เข้าด้วยกัน โดยที่สามารถแบ่งรูปแบบการจับคู่กลยุทธ์ของ TOWS ออกเป็น กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) กลยุทธ์เชิงรับ (ST) และกลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT) ซึ่งหมายความว่าก่อนที่คุณจะทำการวิเคราะห์TOWS Matrix ได้นั้นจำเป็นจะต้องผ่านการวิเคราะห์ SWOT ให้ดีเสียก่อน ซึ่งคุณสามารถศึกษาเพิ่มเกี่ยวกับการวิเคราะห์ SWOT ได้ที่นี่

การวิเคราะห์ TOWS Matrixและรูปแบบกลยุทธ์ของTOWS Matrix ประกอบไปด้วย

เราสามารถวิเคราะห์และจับคู่กลยุทธ์ TOWS Matrixออกมาเป็นกลยุทธ์ 4 รูปแบบ ได้ตามภาพด้านล่างนี้ พร้อมตัวอย่างการจับคู่กลยุทธ์ TOWS

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)

เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในทางบวกคือจุดแข็ง (Strength) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางบวกคือโอกาส (Opportunity) ซึ่งก็คือการใช้จุดแข็งข้อได้เปรียบของเราผสมกับโอกาสที่ดีเพื่อนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรุก

กลยุทธ์คงตัว-เชิงแก้ไข (WO Strategy)

เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในทางลบคือจุดอ่อน(Weakness) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางบวก(Opportunity) ซึ่งก็คือการใช้ประโยชน์จากโอกาสเพื่อมาปิดจุดอ่อนจุดด้อยขององค์กรหรือทำให้จุดอ่อนนั้นลดลง

กลยุทธ์คงตัว-เชิงรับ (ST Strategy)

เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในทางบวกคือจุดแข็ง(Strength) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางลบ(Threat) เป็นการนำจุดแข็งข้อได้เปรียบขององค์กรมาป้องกันอุปสรรคซึ่งก็คือเป็นการใช้จุดแข็งเพื่อลีกเลี่ยงอุปสรรค

กลยุทธ์ป้องกัน (WT Strategy)

เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในทางลบคือจุดอ่อน(Weakness) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางลบคืออุปสรรค(Threat) เป็นกลยุทธ์เพื่อการลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงภันคุกคามโดยมีเป้าหมายหลักคือการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้สถานการณ์ขององค์กรไม่แย่ไปกว่าเดิม

ตัวอย่างการวิเคราะห์กลยุทธ์ PEPSI ด้วย Tows Matrix

ภายใต้การวิเคราะห์ตามแบบ TOWS Matrix ทำให้เราเรียนรู้ได้ว่า  ในทุกสถานการณ์ที่เกิดกับตัวเรา ไม่ว่าเราจะอ่อนหรือแข็ง  ไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็น โอกาสหรือภัยคุกคาม  หากเรามีวิธีการจัดการอย่างเหมาะสม  รู้จักใช้กลยุทธ์ที่ถูกต้อง  ก็สามารถฟันฝ่าและได้ชัยในท้ายที่สุด

สิ่งสำคัญคือ การประเมินต้องประเมินบนพื้นฐานของความเป็นจริง  ตรงไปตรงมา  ไม่เข้าข้างตนเอง อย่าเชื่อกองเชียร์มากเกินไป เขาบอกคะแนนนิยมดีก็เชื่อ  เขาบอกเราหน้าตาดีก็เชื่อ พอหลวมตัวลงเลือกตั้ง เอ๊ย ขยายกิจการ ก็ปรากฏว่าเจ๊ง ตอนนั้นอาจต้องมาร้องเพลง “รู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอก”

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์และจัดทำกลยุทธ์ TOWS นั้นช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์กรในแต่ละรูปแบบหรือสถานการณ์ได้ดี ทั้งในส่วนของกลยุทธ์เชิงรุก (S+O) เชิงแก้ไข (W+O) เชิงรับ (S+T) กลยุทธ์ป้องกัน (W+T) ซึ่งในแต่ละรูปแบบกลยุทธ์ เราสามารถมีได้หลายกลยุทธ์จากปัจจัยภายนอกและภายในขององค์กรที่ถูกระบุไว้ก่อนหน้า (SWOT Analysis) ถือว่าเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายเลยก็ว่าได้เนื่องจากเป็นตัวตั้งต้นที่จะนำมาจับคู่กลยุทธ์นั่นเอง 


Google+

View My Stats