Tuesday, 2 June 2020

UBER เดินหน้า นำเสนอ สนช. แก้พ.ร.บ.รถยนต์รองรับบริการร่วมเดินทาง

19 Jul 2017
559

UBER เดินหน้า นำเสนอ สนช. แก้พ.ร.บ.รถยนต์รองรับบริการร่วมเดินทาง โดยบริษัทอูเบอร์ ยื่นหนังสือต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปรับแก้ไขพระราชบัญญัติรถยนต์ฉบับปัจจุบันให้รองรับบริการร่วมเดินทาง ผ่านแอปพลิเคชัน มีประชาชนกว่า 51,000 คนร่วมลงชื่อเห็นด้วย

โดยนางเอมี่ กุลโรจน์ปัญญา ผอ.การสื่อสารองค์กรและนโยบายของบริษัท อูเบอร์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นำคณะเข้ายื่นหนังสือต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อขอให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สนับสนุนแก้ไขพระราชบัญญัติรถยนต์ฉบับปัจจุบันรองรับบริการร่วมเดินทาง ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ซึ่งขณะนี้มีประชาชนมากกว่า 51,000 คนร่วมลงชื่อเห็นด้วย

นางเอมี่ กล่าวว่า UBER ได้เข้าพบรองประธาน สนช. เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาสู่การปรับปรุงกฎระเบียบรองรับบริการร่วมเดินทางให้คนไทยสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพในการเดินทางได้อย่างเต็มที่ ผ่านทาง สนช. ที่เปรียบเสมือนตัวแทนของประชาชน

ทั้งนี้ UBER มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันประเทศไทยให้ไปถึงเป้าหมายและโดดเด่นอยู่ระดับแถวหน้าของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงที่ได้นำเทคโนโลยีมาพัฒนาและใช้ประโยชน์ให้กับประชาชน สังคม ทั้งนี้ประเทศในอาเซียนเกือบทั้งหมดได้มีการยอมรับการให้บริการร่วมเดินทางเเล้ว เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ และเวียดนาม ซึ่งทางอูเบอร์หวังว่าภาครัฐจะมองเห็นถึงโอกาส และความเป็นไปได้อีกมากที่ประเทศไทยจะได้รับผลประโยชน์จากเทคโนโลยีร่วมเดินทางเพื่อคนไทย เพื่อนักท่องเที่ยว เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและเพื่อประเทศของเรา


Google+

View My Stats