Thursday, 21 November 2019

Web Scraping คืออะไร

09 Sep 2019
114

Web Scraping เป็นระบบที่ดึงข้อมูลจากเว็บเพจส่วนที่ต้องการมาเรียกใช้งาน โดย Web Scraping คือเทคนิควิธีในการเข้าถึงข้อมูลจำนวนมหาศาลจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่ต้องการ โดยเราไม่จำเป็นต้องไปก็อปปี้ข้อมูลเหล่านั้นมาจากเว็บไซต์ โดยที่ข้อมูลจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรืออยู่ในรูปไฟล์ที่เป็นแบบตารางหรือ Spreadsheet เช่น excel, sql, csv, txt เป็นต้น ซึ่งถ้าเราจะใช้ระบบอัตโนมือของเราเพื่อให้ได้ไฟล์เหล่านี้มาเราทำไม่ได้หรือถ้าได้ก็คงยุ่งยากพอสมควร

ข้อมูลหรือคอนเทนต์ต่างๆบนเว็บไซต์ส่วนใหญ่ เราสามารถเข้าถึงได้โดยการใช้เว็บบราวเซอร์ โดยเว็บบราวเซอร์นั้นก็ไม่มีฟังก์ชันที่ใช้สำหรับบันทึกหรือคัดลอกไฟล์เพื่อที่จะนำมาใช้โดยตรง โดยวิธีการเดียวที่สามารถทำได้คือโดยการใช้ระบบ manual อัตโนมือเรานี่ละครับ ก็อปปี้และวางข้อมูลเหล่านั้น ถ้าทำแบบนั้นโดยที่เราต้องการข้อมูลจำนวนมาก เชื่อว่าใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือไม่ก็เป็นวันซึ่งถือว่าทรมานนะครับถ้าทำแบบนั้น

ดังนั้น Web Scraping คือตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม โดยเราไม่ต้องใช้ระบบอัตโนมืออีกต่อไป โดยเราสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อเซฟข้อมูลส่วนที่เราต้องการนำมาใช้จากเว็บไซต์ที่เราต้องการ


Google+

View My Stats