Wednesday, 11 December 2019

Windows Media DRM คืออะไร

Windows Media DRM หรือ การจัดการสิทธิดิจิทัลบนสื่อวินโดวส์ คือ แพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นในการป้องกันและจัดส่งเนื้อหาที่มีมูลค่า เพื่อนำไปเปิดบนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พกพา หรือ               บนเครือข่ายอย่างปลอดภัย แพลตฟอร์มนี้จึงมีประโยชน์สำหรับทุกคนที่ต้องการสร้าง นำส่งหรือ            เปิดเล่นเนื้อหาสื่อดิจิทัล

โดยมีการปกป้องที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหานั้นจะใช้งานได้ตามเงื่อนไข       ที่ผู้เป็นเจ้าของกำหนดไว้ Windows Media DRM ประกอบด้วยส่วนสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

 •  Windows Media DRM  10 for Portable Devices : ออกแบบมาเพื่อให้อุปกรณ์พกพาทั้งหลายที่ใช้ฟังเพลงได้หรือดูวิดีโอได้ สามารถขอและ      เล่นเนื้อหาปิดผนึก (packaged content) แบบสื่อวินโดวส์ (Windows Media) ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • Windows Media DRM  10 for Network Devices :ออกแบบมาเพื่อให้อุปกรณ์ที่ใช้ฟังเพลงหรือวิดีโอทั่วไป เช่น เช็ตทอปเครื่องเล่นดีวีดี           และเครื่องรับวิทยุดิจิทัล สามารถเปิดเล่นเนื้อหาปิดผนึก (packaged content)  แบบสื่อวินโดวส์      (Windows Media) ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งในเครือข่ายบ้าน(Home network) ได้
 • Windows Media Ringhts Manager 10 Software Development Kit (SDK):เพื่อให้เจ้าของเนื้อหาปิดผนึกเนื้อหาด้วย “ กุญแจ ” และส่งใบอนุญาตให้กับคอมพิวเตอร์        ตั้งโต๊ะและอุปกรณ์เล่นสื่ออื่น ๆเปิดเล่นเนื้อหาปิดผนึกได้
 • Windows Media Format 9.5 SDK,DRM Addendum :เพื่อให้ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์อิสระพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ให้สามารถเปิดเล่นเนื้อหา           สื่อวินโดวส์ที่ถูกปิดผนึกอยู่ได้
 • Windows Media  Data Session Toolkit :ใช้สำหรับส่งเนื้อหาดิจิทัลปิดผนึกไปยังคอมพิวเตอร์ผ่านทางสื่อกลางให้เป็นไปโดยสะดวกและปลอดภัย
 • Windows Media Device Manager 10 SDK:ให้ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์หรือผู้ผลิต สามารถพัฒนางานประยุกต์สำหรับส่งเนื้อหา                   จากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์พกพาที่เข้ากันได้
 • Windows Media Portable Device DRM (PDDRM):ให้ผู้ผลิตอุปกรณ์พกพาพัฒนาอุปกรณ์ถอดรหัสเนื้อหาปิดผนึกโดยใช้ Windows Media DRM ได้ 
 • Windows Media DRM เปิดตัวครั้งแรกในปี 1999 และถูกนำไปใช้กันอย่างกว้างขวาง        โดยผู้ให้บริการเนื้อหาทั้งหลาย ปัจจุบันมีผู้ใช้งาน Windows Media DRM นี้บนเครื่องตั้งโต๊ะกว่า       500 ล้านคนทั่วโลก โดยได้พัฒนามาจนถึงเวอร์ชั่น 10 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

ตัวจัดการสิทธิสื่อวินโดวส์ (Windows Media Right Manager)

ตัวจัดการสิทธิสื่อวินโดวส์ (Windows Media Right Manager) เป็นเทคโนโลยีสำหรับ           การปิดผนึก (packaged) และออกใบอนุญาตแฟ้มสื่อวินโดวส์ DRM เราจะใช้ตัวจัดการสิทธิสื่อวินโดวส์นี้ในการเข้ารหัสแฟ้มสื่อดิจิทัล พร้อมทั้งการปิดล็อกมันด้วย “ กุญแจ ” (เป็นการล็อกโดยวิธี             ทางซอฟต์แวร์ในลักษณะของ “ กุญแจเสมือน” ) และแนบข่าวสารเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการเนื้อหา (content provider) ผลลัพธ์ที่ได้จะเรียกว่าแฟ้มปิดผนึก (packaged file) ที่จะเปิดเล่นได้เฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้นเท่านั้น ตัวจัดการสิทธิสื่อวินโดวส์ยังทำงานในฐานะของผู้จัดการใบอนุญาต (license – clearing house) และการพิสูจน์ตัวจริง(authentication) ของการร้องขอใบอนุญาต (เป็นใบอนุญาต      ทางซอฟต์แวร์ในลักษณะของ ใบอนุญาตเสมือน) ของผู้บริโภคอีกด้วย

สถาปัตยกรรมของ Windows Media Right Manager

เมื่อผู้ใช้ขอใช้สื่อบนเว็บไซต์ เขาจะต้องได้รับใบอนุญาตที่ประกอบด้วย “กุญแจ” เพื่อเปิดแฟ้ม ก่อนที่เนื้อหาจะถูกเปิดเล่นเจ้าของเนื้อหาสามารถให้ใบอนุญาตและกุญแจเหล่านี้ในเงื่อนไขที่ต้องการโดยอาศัยกลไกในตัวจัดการสิทธิสื่อวินโดวส์  ซึ่งอยู่ในรูปแบบของชุดพัฒนาโปรแกรม (SDK) ดังแสดงในรูปด้านข้างนี้

การทำงานของตัวจัดการสิทธิสื่อวินโดวส์ (Windows Media Right Manager)

ตัวจัดการสื่อสิทธิวินโดวส์ อนุญาตให้ผู้ให้บริการส่งเพลง วิดีโอ และสื่อดิจิทัลอื่นๆ ไปบนอินเตอร์เน็ตในรูปแบบของแฟ้มที่มีการปกป้องและเข้ารหัสแล้ว ตัวจัดการสื่อสิทธิวินโดวส์จะช่วย      ปกป้องสื่อดิจิทัลโดยการบรรจุแฟ้มดิจิทัลลงกล่องปิดผนึก พร้อมกับแนบข่าวสารเพิ่มเติมอื่น ๆ          จากผู้ให้บริการ ดังนั้นสื่อปิดผนึกนี้จึงเปิดได้เฉพาะบุคคลที่มีใบอนุญาตเท่านั้น

กระบวนการของการจัดการสิทธิสื่อสิทธิวินโดวส์จะทำงานตามลำดับดังนี้

(1) การบรรจุกล่อง (packaging)

ตัวจัดการสิทธิสื่อวินโดวส์จะจัดการบรรจุแฟ้มดิจิทัลลงกล่องปิดผนึก แฟ้มสื่อที่บรรจุลงกล่องแล้วจะถูกเข้ารหัสและล็อกด้วย “ กุญแจ ” กุญแจนี้จะถูกเก็บไว้ในใบอนุญาตที่เข้ารหัสไว้แล้ว และ      จะถูกแยกส่งไปให้ผู้รับ ข่าวสารอื่น ๆจะถูกแนบเพิ่มเติมลงไปในแฟ้มสื่อ เช่นตำแหน่งบนอินเตอร์เน็ต (URL) สำหรับขอใบอนุญาตแฟ้มสื่อดิจิทัลที่ปิดผนึกนี้จะถูกเก็บไว้ในรูปแบบของ Windows Media -Audio (.wma) หรือรูปแบบของ Windows Media Video ( .wmv )

(2) การแจกจ่าย (distribution)

แฟ้มปิดผนึกสามารถนำไปวางบนเว็บไซต์ เพื่อให้ดาวน์โหลด หรือวางไว้ในเครื่องให้บริการสื่อสายธาร หรือแจกจ่ายเป็นแผ่นซีดี หรือโดยการส่งทางอีเมล์ให้ผู้บริโภคก็ได้ ตัวจัดการสิทธิ            สื่อวินโดวส์จะอนุญาตให้ผู้บริโภคส่งสำเนาของแฟ้มสือที่ได้รับป้องกันการก๊อบปี้นี้ให้กับผู้อื่นได้     เช่นเดียวกัน

(3) การตั้งเครื่องบริการใบอนุญาต ( license server )

ผู้ให้บริการสื่อจะเลือกใช้บริษัทจัดการใบอนุญาตที่เก็บรักษาสิทธิเฉพาะหรือกฎเกณฑ์ของ   ใบอนุญาต และนำบริการออกใบอนุญาตของตัวจัดการสิทธิสื่อวินโดวส์มาใช้ บทบาทของบริษัท        จัดการใบอนุญาตคือการพิสูจน์ตัวจริงของคำร้องขอใบอนุญาตของผู้บริโภค แฟ้มสื่อดิจิทัลและ          ใบอนุญาตจะถูกแจกจ่ายและเก็บไว้แบบแยกจากกันเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการกับระบบโดยรวม

(4) การขอใบอนุญาต (acquistion)

ในการใช้งานสื่อดิจิทัลปิดผนึก ผู้บริโภคจะต้องขอกุญแจสิทธ์ ( license key) เพื่อปลดล็อกแฟ้มเสียก่อน กระบวนการในการขอใบอนุญาตจะเริ่มต้นอย่างอัตโนมัติ เมื่อผู้บริโภคพยายามที่จะเข้า       ควบคุมเนื้อหาที่ได้รับการปกป้องไว้ หรือใช้ใบอนุญาตเดิมที่หมดอายุ หรือเมื่อเป็นการเปิดใช้แฟ้มนั้นเป็นครั้งแรก ตัวจัดการสิทธิสื่อวินโดวส์จะส่งหน้าลงทะเบียนไปให้ผู้บริโภค เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อให้ชำระเงินเสียก่อน หรือแอบไปดึงใบอนุญาตจากบริษัทผู้ออกใบอนุญาตอย่างเงียบ ๆ ก็ได้

(5) การเปิดใช้สื่อ

ในการเปิดใช้แฟ้มสื่อดิจิทัล ผู้บริโภคต้องใช้เครื่องเล่นสื่อที่สนับสนุนตัวจัดการสิทธิ             สื่อวินโดวส์ เท่านั้น ผู้บริโภคจะเปิดใช้แฟ้มสื่อดิจิทัลได้หรือไม่ขึ้นอยุ่กับกฎเกณฑ์หรือสิทธิที่ให้ไว้ในใบอนุญาต เช่นวันเวลาที่เริ่มต้น ระยะเวลาและจำนวนครั้งที่ใช้ ใบอนุญาตทั้งหลายสามารถมีสิทธิ         ที่แตกต่างกัน เช่นสิทธิโดยปริยาย อาจจะอนุญาตให้ผู้บริโภคเปิดใช้แฟ้มสื่อดิจิทัลบนเครื่อง -คอมพิวเตอร์ที่ระบุไว้รวมทั้งการก๊อบปี้แฟ้มไปยังอุปกรณ์พกพาอื่น ๆ อย่างไรก็ตามใบอนุญาตเหล่านั้นจะส่งต่อให้กับคนอื่นไม่ได้ หากผู้บริโภคส่งแฟ้มดิจิทัลปิดผนึกให้กับเพื่อนฝูง เพื่อนของเขาจะต้องขอใบอนุญาตในการเปิดใช้แฟ้มนั้นใหม่ วิธีการขอให้ใบอนุญาตแบบเครื่องต่อเครื่องก็เพื่อให้แน่ใจว่า แฟ้มสื่อดิจิทัลปิดผนึกนี้จะสามารถเปิดได้กับคอมพิวเตอร์ที่ได้รับกุญแจสิทธิ์สำหรับแฟ้มนั้นเท่านั้น

การทำงานของกุญแจ เจ้าของเนื้อหาจะล็อกเนื้อหาของตนด้วยกุญแจ เพื่อสร้างเป็นแฟ้มปิดผนึกก่อนที่ผู้บริโภคจะเปิดใช้แฟ้มนั้น บริษัทหรือผู้จัดการใบอนุญาตจะออกใบอนุญาตที่มีกุญแจสำหรับปลดล็อกแฟ้มนั้นพร้อมกับส่งใบอนุญาตให้กับพีซีของผู้บริโภคไดอะแกรมด้านข้างแสดงให้เห็นว่ากุญแจถูกสร้างและใช้ในตัวจัดการสื่อวินโดวส์ได้อย่างไร

(6) พันธุ์กุญแจสิทธิ์ ( license key seed )

เป็นค่าที่รู้กันระหว่างเจ้าของเนื้อหาและบริษัทจัดการในอนุญาตเท่านั้น

(7) ข้อมูลประจำกุญแจ ( key ID)

สร้างขึ้นโดยเจ้าของเนื้อหาสำหรับแฟ้มสื่อวินโดวส์แต่ละแฟ้ม ค่านี้จะแนบไปพร้อมกับ      แฟ้มปิดผนึก

เมื่อผู้ออกใบอนุญาตต้องการให้ใบอนุญาตกับแฟ้มปิดผนึกใด ๆ กุญแจจะถูกสร้างขึ้นโดยการดึงข้อมูลประจำตัวกุญแจจากแฟ้มปิดผนึก ตัวบริการใบอนุญาตของสื่อวินโดว์จะใช้พันธุ์กุญแจสิทธ์     ที่บริษัทจัดการใบอนุญาตจัดให้พร้อมกับข้อมูลประจำตัวกุญแจจากแฟ้มปิดผนึกเพื่อสร้างตัวกุญแจ กุญแจที่ได้จะถูกแนบไปในใบอนุญาตนั้นเพื่อส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้บริโภค การใช้กุญแจที่แนบไปในใบอนุญาตทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้บริโภคสามารถเปิดเล่นแฟ้มที่ถูกปกป้องนี้ได้

ใบอนุญาตทำงานอย่างไร

ใบอนุญาตแต่ละใบจะประกอบด้วยกุญแจสำหรับปลดล๊อกแฟ้มสื่อวินโดวส์ ใบอนุญาต        ยังประกอบด้วยสิทธิ หรือกฎเกณฑ์ ที่ควบคุมการใช้งานของแฟ้มสื่อดิจิทัลนั้น เจ้าของเนื้อหาจะเป็น     ผู้กำหนดสิทธิเหล่านี้ว่าจะให้ใช้อะไรได้บ้าง ตั้งแต่การควบคุมการเปิดเล่นบางส่วน จนถึงการมีข้อจำกัดมาก ๆ ใบอนุญาตในตัวจัดการสิทธิสื่อวินโดวส์สามารถสนับสนุนกฎเกณฑ์ในธุรกิจที่มีขอบเขตที่  แตกต่างกัน อย่างกว้างขวาง เช่น

 • จำนวนครั้งที่จะเล่น
 • อุปกรณ์ที่จะใช้เล่น หรือโอนย้ายสื่อลงไป เช่น สามารถระบุว่าผู้บริโภคสามารถโอนแฟ้ม     ลงบนสื่อพกพาที่ได้รับการยินยอมจาก SDMI ( Secure Digital Music Initaitive ) หรือไม่
 • วันที่ผู้ใช้สามารถเริ้มใช้สื่อได้ และวันหมดอายุการใช้งาน
 • แฟ้มสามารถบันทึกลงในแผ่นซีดีได้หรือไม่
 • ระดับความปลอดภัยที่จะใช้บนเครื่องลูกในการเปิดแฟ้มสื่อวินโดวส์นี้
 • ผู้ใช้สามารถสำรองและเก็บใบอนุญาตได้หรือไม่

ใบอนุญาตสามารถส่งไปถึงผู้บริโภคได้หลายทางในเวลาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับแบบจำลองทางธุรกิจที่ใช้เจ้าของเนื้อหาอาจต้องการส่งใบอนุญาตไปก่อนล่วงหน้าหรือส่งไปในภายหลัง หลังจาก   ที่ผู้บริโภคได้ดาวน์โหลดสื่อไปแล้วและกำลังพยายามเปิดสื่อนั้นเป็นครั้งแรก ใบอนุญาตสามารถส่งไปโดยให้หรือไม่ให้ผู้บริโภครู้ถึงการทำงานโดยเลือกการส่งใบอนุญาตแบบเงียบหรือไม่เงียบก็ได้

ลองใช้ Windows Media Encoder ปกป้องเนื้อหาคุณ

โปรแกรม  Windows Media Encoder 9  เป็นโปรแกรมที่ให้เจ้าของเนื้อหาสามารถปกป้อง   เนื้อหาสื่อดิจิทัลของตนเองในระหว่างการสร้างเนื้อหาได้  กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เมื่อคุณใช้  Windows- Media Encoder เข้ารหัสเนื้อหาสื่ออยู่นั้น คุณสามารถทำการปกป้องสื่อนั้นไปในเวลาเดียวกันได้ ทำให้ขั้นตอนการทำงานลดลงได้ ที่สำคัญ เนื้อหานั้นจะต้องไม่ถูกปล่อยให้มีช่วงที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นเลยเนื้อหาที่เข้ารหัสด้วยตัวจัดการสิทธิสื่อดิจิทัล จะเรียกว่าเนื้อหาปิดผนึก ในการเปิดเล่มเนื้อหานี้ผู้ใช้            จะต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้องตรงกัน ใบอนุญาตที่นี้จะปลดล็อกเนื้อหาและกำหนดวิธีการใช้งาน                    ตัวอย่างเช่น ใบอนุญาตที่ใช้ส่งเสริมเนื้อหานั้นอาจจะอนุญาตให้ผู้ใช้เปิดเล่นเนื้อหานั้นได้เพียง 5 นาทีหรือใบอนุญาตสำหรับการเช่าอาจหมดอายุลงภายใน 3 วันเป็นต้น

                ใบอนุญาตนี้จะออกให้โดยผู้ให้บริการใบอนุญาตภายนอก ก่อนที่คุณจะทำการปกป้องเนื้อหาของคุณ คุณต้องไปเปิดบัญชีกับผู้ให้บริการออกใบอนุญาและสร้างแบบจำลองธุรกิจ รวมทั้งระยะเวลาของใบอนุญาตสำหรับเนื้อหานั้นเสียก่อน


Google+

View My Stats